Siirry sisältöön

Näin 6Aika on vaikuttanut yrityksiin: Carbofex ja biohiili

12.06.2020 | TampereUutiset

Carbofexin biohiililaitos on Hiedanrannassa Tampereella. Kuva Hiedanrannan puutarhoista, Visit Tampere/Laura Vanzo.

Minkälainen tuote teillä on?

“Olemme ratkaisutoimittaja ja tuotamme biohiiliteknologiaa. Tuotamme pyrolyysin avulla biomassasta biohiiltä, jota voi käyttää muun muassa kasvualustana, maanparannuksessa ja viherrakentamisessa, maaperän puhdistamisessa ja kompostissa. Biohiili varastoi hiilidioksidia maaperään pysyvästi.

Ensimmäinen omaan teknologiaamme perustuva biohiililaitos sijaitsee Tampereen Hiedanrannassa. Tulevaisuudessa tavoitteenamme on teknologian, ei niinkään hiilen myynti, mutta tällä hetkellä teknologiaa ei ole vielä myyty ulospäin. Toistaiseksi toimimme oman demonstraatiolaitoksemme tuottamilla tuloilla ja myymme biohiiltä.”

Minkä 6Aika-hankkeen toiminnassa olitte mukana ja miten käytännössä?

“Olimme mukana CircHubs-hankkeessa. Ylöjärvellä Haverin kultakaivoksessa olevat kivikasat aiheuttavat ympäristöongelmia ja ne pitäisi saada peitettyä jollakin kuorella tai kasvustolla. Ongelmana on, että alueella ei ole massoja, joilla kiviaineksen voisi peittää. Hiedanrannassa on paljon nollakuitua ja hankkeen aikana yritimme tehdä nollakuidusta biohiilen ja muutaman muun komponentin kanssa tarvittavaa kasvustoa.

Hankkeen aikana teimme kokeiluja eri seoksilla ja selvitimme, miten kasvualusta käyttäytyy. Kokeiden aikana havaitsimme, että kasvualusta vaatii jotain maa-ainesta, esimerkiksi hiekkaa, joka ei hajoa.

Biohiiltä käytimme, koska se vähentää raskasmetallien myrkyllistä vaikutusta kasveihin.”

Mitä hyötyjä saitte hankkeeseen osallistumisesta?

“Saimme hankkeen avulla paljon lisää tietoa ja paremmat edellytykset edetä seuraavaan vaiheeseen. Nyt mietimme, voisiko kaivoksella tehdä isomman mittakaavan koetta esimerkiksi sadan neliömetrin kokoisella nurmikolla. Yritämme puskea teknologian käyttösovelluksia, jotta saamme vietyä teknologiaamme eteenpäin. Teimme CircHubs-hankkeessa myös tuote- ja hankekehitystä.”

Miten tuotteen kehittäminen on jatkunut hankkeen jälkeen?

“Saimme CircHubs-hankkeesta tietoa tuotteen kehittämiseen ja käytämme sitä seuraavassa vaiheessa. Jotta voimme kehittää teknologiaa edelleen ja laajentaa toimintaa, tarvitsemme rahoitusta ja sidosryhmiä, kuten Tampereen ja Ylöjärven kaupunkeja, mukaan.”

Minkälaisia tavoitteita teillä on tulevaisuudelle?

“Tavoittelemme mahdollisimman suurta positiivista vaikutusta ilmastoon ja luonnon hyvinvointiin. Jotta tämä onnistuu, haluamme kasvaa suuremmaksi ja lisensoida tuotteitamme jatkossa maailmanlaajuisesti. Kun puhutaan ilmastoteknologiasta, oikeastaan vain taivas on rajana. Odotuksemme ovat suuret.”

Kysymyksiin vastasi toimitusjohtaja Sampo Tukiainen Carbofexilta.

carbofex.fi