Siirry sisältöön

Näin 6Aika on vaikuttanut yrityksiin: Blokgarden ja kaupunkiviljely palveluna

12.11.2021 | TampereUutiset

Kuva: Blokgarden

Blokgarden Oy tuottaa kaupunkiviljelyä palveluna. Yritys perustettiin vuonna 2020, jolloin se työllisti yhden perustajista osa-aikaisesti. Vuonna 2021 yritys on kasvanut merkittävästi ja löytänyt toimintamallin skaalautuvuutta varten. Nyt yritys työllistää yhden perustajista kokoaikaisesti ja kaksi henkeä osa-aikaisesti.

Minkälainen tuote teillä on?

Autamme kasvattamaan ruokaa kaupunkiympäristössä kestävällä tavalla. Blokgarden-puutarhalaatikko on palveluna toimitettava viljelylaatikko. Se toimitetaan keväällä ja noudetaan syksyllä huoltoa ja mullankierrätystä varten. Laatikoita voivat tilata yksityiset ihmiset, yritykset sekä erilaiset yhteisöt kuten taloyhtiön asukkaat yhdessä.

Mobiilisovelluksemme on kasvatuksen apuväline, jonka avulla kasvattaminen onnistuu varmasti. Sovelluksesta saa viikoittain ohjeet taimien istuttamisesta lähtien aina lannoittamiseen ja kasteluun saakka. Pyrimme ratkaisuihin, jotka lisäävät ja tehostavat kestävää ruoantuotantoa kaupungeissa.

Miten olitte käytännössä mukana 6Aika-hankkeessa KIEPPI, Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli?

Talvella 2020-2021 saimme toteutettua KIEPPI-hankkeen avulla kehitysprojektin, jossa testasimme käytetyn kasvualustan kierrättämistä. KIEPPI mahdollisti meille tilat tätä varten Hiedanrannan Tyyppaamossa. Tilat ovat Tampereen kaupungin omistuksessa ja siellä on mikroterminen käsittelylaite, jota pääsimme kokeilemaan kehitystyössä. Kokeilu oli onnistunut, mutta skaalautuvuuden kannalta kompostointi osoittautui tehokkaammaksi menetelmäksi.

Kesällä 2021 pääsimme Tampereen kaupungin osatoteutuksen kautta mukaan nopeaan kokeiluun, jossa toimme kaupungin puistoihin viljelypelin. Käytännössä veimme puistoihin viljelylaatikoita. Facebook-ryhmään kuuluvat kaupunkilaiset saivat näiden viljelylaatikoiden hoitoon liittyviä tehtäviä heinä- ja elokuun aikana. Tavoitteena oli tehdä kaupunkiviljelystä helposti lähestyttävää.

Mitä hyötyjä saitte hankkeeseen osallistumisesta?

Kasvualustan kierrätyksen kokeilu ilman hanketta olisi ollut hankalaa, eikä olisi toteutunut. KIEPPI vaikutti yhteistyön syntymiseen Tampereen kaupungin puistotoimen kanssa. Hankkeen piirissä oleminen on tuonut meille paljon tukea, osaamista, yhteyksiä ja näkyvyyttä.

Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 6000 euroa ja vuonna 2021 se tulee olemaan noin 75 000 euroa. En osaa sanoa, mikä on hankkeen osuus yrityksen kasvussa. Joka tapauksessa KIEPPI mahdollisti pienelle yritykselle suuren harppauksen.

Miten tuotteen kehittäminen on jatkunut hankkeen jälkeen?

Olemme jatkaneet yrityksen toiminnan kehittämistä ja löytäneet suuntamme. Satsaamme erityisesti vuokratalojen yhteisöpuutarhakokonaisuuksiin. Teemme esimerkiksi biodiversiteettikartoituksia kerrostaloille. Kartoituksen tarkoituksena on huomioida talon piha-alue kokonaisvaltaisesti ja miettiä, kuinka siellä voi kasvattaa ruokaa kestävästi.

Minkälaisia tavoitteita teillä on tulevaisuudelle?

Pyrkimyksemme on olla Suomen ensimmäinen ja suurin kaupunkiviljelyoperaattori, joka tarjoaa palveluita viljelystä kiinnostuneille. Skaalautuvaa kasvua tavoittelemme sovellusta kehittämällä ja tekemällä siitä kiinnostavan työkalun kaikkien kaupunkiviljelijöiden avuksi.

Pyrimme tekemään kaupunkiviljelystä kestävän tuotantotavan perinteisen mallin rinnalle.

Kysymyksiin vastasi Blokgarden Oy:n osakas Tuomas Ilander.

Blokgarden.com