Siirry sisältöön

Näin 6Aika on vaikuttanut kuutoskaupunkeihin: Tampereella asukkaat kehittävät omia asuinalueitaan ja avoimet rajapinnat helpottavat katuvalaistuksen suunnittelua

19.06.2019 | TampereUutiset

Kuva: Visit Tampere/Laura Vanzo

Tampereella 6Aika-strategia näkyy asukkaiden osallistumisessa ja avointen rajapintojen hyödyntämisessä. 6Aika-oppeja on onnistuttu hyödyntämään ja skaalaamaan myös muuhun kehitystoimintaan.

Yksi onnistuneimmista 6Aika-hankkeista Tampereella on ollut CityIoT-projekti, jossa kehitetään tulevaisuuden toimijariippumatonta dataintegraatioalustaa. Parhaillaan Tampereen kaupungilla on käynnissä kilpailutus Viinikan kaupunginosan valaistusjärjestelmän uusimisesta, jossa hyödynnetään CityIoT-hankkeen oppeja. Kaupunki ei investoi pelkkiin LED-lamppuihin, vaan Viinikkaan rakennetaan kokonaan uusi tietoliikenneverkko, joka perustuu CityIoT:ssä kehitettyyn ja kokeiltuun teknologiaan. Mukana hankkeen toiminnassa on kaupungin lisäksi myös useita yrityksiä.

Business Tampereen ohjelmajohtaja ja 6Aika-ohjausryhmän jäsen Seppo Haataja toteaa, että yritysten mukaan saaminen 6Aika-toimintaan on ollut haasteellista, koska 6Aika-ohjelman kautta ei voida suoraan rahoittaa yritysten osallistumista ja kehitystoimintaa.

”Yritykset tulevat voimakkaammin mukaan kokeilemaan nyt, kun uusi hanke vähähiilisestä liikkumisesta alkaa. Samalla Business Finland on käynnistänyt Liikenteen kansallisen kasvuohjelman, jonka rahoitusta yritykset voivat hyödyntää. Viimeisillä 6Aika-pilottihakukierroksilla on fokusoitu vähähiilisyyteen, mikä on hyvä, sillä se tulee päivä päivältä akuutimmaksi. Jälkiviisaasti voi kysyä, olisiko näitä tavoitteita pitänyt leipoa strategiaan sisään jo aiemmin”, pohtii Haataja.

Tampere on hyödyntänyt muun muassa Helsingin Kalasatamassa kehitettyjä Nopeita kokeiluja. Kokeiluista on saatu paljon hyviä oppeja, joita on voitu ottaa suoraan käyttöön ja rakentaa niiden pohjalta omaa tekemistä.

Asukkaiden osallistuminen helpottaa kehityshankkeita

6Aika-kärkihankkeista Avoin osallisuus on näkynyt selvimmin kaupunkilaisten arjessa. Tampereen Tesoma oli hankkeen alussa taantuva lähiö, jossa asukkaat otettiin mukaan kehittämään alueen palvelukeskusta. Tesoma oli pilottikohde, nyt vastaavaa tehdään myös muilla alueilla, kuten Hiedanrannassa.

”Osallistamisella saadaan ihmiset sitoutumaan ja he näkevät voivansa oikeasti vaikuttaa. Mielestäni tämä on luontaista arkipäiväistä toimintaa, jota kaupungin pitäisi joka tapauksessa tehdä”, Haataja toteaa.

Kaikkien 6Aika-strategian kärkihankkeiden teemat, avoin data ja rajapinnat, avoimet innovaatioalustat ja avoin osallisuus ja asiakkuus, ovat olleet alusta asti linjassa Tampereen oman elinkeinopoliittisen ohjelman kanssa.

”Pääteemat ja kokonaisuus ovat olleet todella hyviä. Sisällöllisesti meillä oli innovaatioalustojen ja avoimen datan osalta kunnianhimoisemmat tavoitteet kuin mitä kärkihankkeista syntynyt vaikuttavuus oli. Kaupungin organisaatiot eivät ole vieläkään ihan kypsiä tämän tyyppiselle muutokselle”, arvelee Haataja.

6Aika-opit käytössä myös muussa kehittämistyössä

Vaikka kaikki tavoitteet eivät ole toteutuneet, hankkeista opittua on pystytty hyödyntämään kaupungin muussa kehittämistyössä. 6Aika kiinnostaa myös kansainvälisesti ja Tamperekin saa koko ajan yhteydenottoja ulkomailta. 6Aika-kaupungit ovat olleet perustajajäseninä myös kansallisten kaupunkiverkostojen verkostossa Open & Agile Smart Cities, johon kuuluu 26 maata ja 130 kaupunkia.

”Ajatuksena on yhtenäistää kaupunkien kehittämistä ja mahdollistaa yrityksille skaalautuvat sovellukset digitaalisuuden ja avointen rajapintojen kautta”, Haataja kertoo.

Tampereen kaupunki 6Aika-sivuilla

6Aika Tampereen kaupungin sivuilla