Siirry sisältöön

Näin 6Aika on vaikuttanut kuutoskaupunkeihin: Helsingissä kaupunki toimii alustana uudelle elinkeinotoiminnalle

14.06.2019 | HelsinkiUutiset

Kuva: Helsinki Marketing/Maija Astikainen

Helsinki on edistänyt 6Aika-strategiassa alustamaista toimintaa ja kaupungin roolia innovaatioalustana. Nyt valmisteilla on toimintamalli, jonka toivotaan systematisoivan tekemistä entisestään.

Helsingissä kehitystyötä tehdään jatkuvasti niin paljon, että johtavan asiantuntijan, 6Aika-ohjausryhmän jäsenen Kimmo Heinosen on vaikea yksilöidä, mihin kaikkeen 6Aika-strategialla on ollut vaikutusta. Yksi selkeä kohde kuitenkin löytyy.

”6Aika-strategia on vaikuttanut eniten Helsingin alustamaiseen toimintaan ja sen kehittämiseen. Kaupungin strategiassa tuodaan nyt vahvasti esiin kaupunkia alustana uutta luovalle elinkeinotoiminnalle. On ainakin osittain 6Ajan ansiota, että kirjaus on sinne päätynyt. Olemme voineet edistää kaupungin roolia innovaatioalustana”, Heinonen sanoo.

Nyt Helsingissä valmistellaan 6Aika-strategian pohjalta toimintamallia, jolla on tarkoitus systematisoida ja vakinaistaa alustamaista tekemistä niin, että se olisi paremmin koordinoitua ja esimerkiksi vähemmän riippuvaista ulkopuolisesta hankerahoituksesta. Malli sisältää alustavasti viisi sisällöllistä kokonaisuutta: terveys ja hyvinvointi, oppimisympäristöt, puhtaat ja kestävät kaupunkiratkaisut, liikkuminen sekä digitaalisuus ja data.

Yritysyhteistyötä nopeilla kokeiluilla

6Aika on opettanut Helsinkiä tunnistamaan käyttäjien tarpeita entistä tehokkaammin. Esimerkiksi Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa tarpeet yritysyhteistyöhön tulevat opettajilta. Helsinki on käyttänyt haasteiden määrittelyssä apuna myös palvelumuotoilua. Yritysten tavoittamiseen on käytetty kaupungin ja kumppaneiden viestintäkanavia ja verkostoja, sosiaalista mediaa ja esimerkiksi HILMA-tietopyyntöjä.

”Yritysyhteistyötä olemme tehneet enimmäkseen nopeilla kokeiluilla. 3-6 kuukauden mittaisten nopeiden kokeilujen malli on alun perin kehitetty Forum Viriumin toteuttamassa 6Aika Fiksu Kalasatama -hankkeessa”, Heinonen kertoo.

Myös helsinkiläisille 6Aika on näkynyt erityisesti kokeiluina. Liikkumisessa asukkaat ovat voineet hyödyntää älyliikennekokeiluja, kuten robottibussia. Avoimen osallisuuden ja asiakkuuden -kärkihanke taas kehitti kaupunkilaisten asiointi- ja neuvontapalveluja. Kalasatamassa on luotu hyviä malleja osallistamiseen ja yhteiskehittämiseen asukkaiden ja paikallisten toimijoiden kanssa. 6Ajan myötävaikutuksella myös Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksesta on kehittynyt yksi keskeinen kehittämisalusta sote-toimialalla.

Vaalea mies puhumassa yleisölle, taustalla esitys, jossa mm. teksti "Energiaviisaat kaupungit -hanke".
Projektipäällikkö Tuomas Vanhanen esitteli Energiaviisaat-hanketta Helsingissä kevättalvella. Kuva: Emma Berg

Nyt 6Aika-strategian loppupuoliskolla Helsingissä korostuu vähähiilisyys muun muassa Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet, Ilmastoviisaat taloyhtiöt ja Energiaviisaat kaupungit -hankkeissa.

”Hankkeet eivät yksistään ratkaise ilmastoasioita isossa kuvassa, mutta niillä voi edistää vähähiilisyyden etenemistä ja Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman tavoitteita. Kun vähähiilisyyshankkeissa kehitetään uusia päästöjä vähentäviä ratkaisuja ja tehdään niihin liittyviä kokeiluja, pitää varmistaa, että parhaat ratkaisut otetaan käyttöön ja lähtevät leviämään esimerkiksi eri tahojen tekemien investointipäätösten kautta”, Heinonen muistuttaa.

6Ajan oppeja viedään myös ulkomaille

Heinonen kehuu, että 6Aika-strategian myötä kaupunkien välinen yhteistyö on selkeästi parantunut. Kun alkuun kaikki puuhailivat omiaan yhteisissä hankkeissa, nyt niissä on aitoa yhteistyötä. Pääkaupunkina Helsinki toki tekee paljon yhteistyötä myös kansainvälisesti ja 6Aika täydentää sitä hyvin.

”Sana on levinnyt ja pyyntöjä kuulla 6Ajasta tulee koko ajan. Kansainvälinen ulottuvuus on vahvistunut uusimmissa 6Aika-hankkeissa ja Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa on rakennettu yhteistyötä muun muassa Britannian ja Piilaakson suuntaan. Mukana oleville opetusteknologia-alan yrityksille tämä saattaa poikia merkittäviä bisnesmahdollisuuksia ja kansainvälisiä verkostoja.”

Jatkossa Heinonen toivoo, että hankkeissa säilyy innovatiivisuus ja elinkeinopoliittinen kärki, sillä tavoitteena on hakea ensisijaisesti uusia innovaatioita ja luoda korkean osaamisen työpaikkoja. Hankkeiden pitää lähteä aidosta tarpeesta ja olla niin mielenkiintoisia, että ihmiset sitoutuvat niihin.

6Aika Helsingin kaupungin sivuilla