Siirry sisältöön

Näin 6Aika on vaikuttanut kuutos­kaupunkeihin: Espoo on avautunut innovaatio­alustaksi ja hyödyntää dataa uusin tavoin

30.04.2019 | EspooUutiset

Kuva: Espoon kaupunki

Espoossa asukkaat kehittävät palveluja yhdessä yritysten kanssa esimerkiksi kouluissa ja Palvelutorilla. 6Aika-strategian myötä City as a Service -ajattelu on vahvistunut kautta linjan.

Näkyvin espoolaisia osallistava ja yrityksiä hyödyttävä 6Aika-teko on ollut kaikkien Espoon koulujen avaaminen innovaatioalustoiksi yrityksille.

”Opettajat ja oppilaat ovat oppineet digitalisaatiosta käytännön kokeiluissa ja yritykset ovat päässeet testaamaan tuotteitaan aitojen käyttäjien kanssa. Osa yrityksistä on onnistunut skaalaamaan toimintaansa Pohjois-Amerikkaan ja Aasiaan saakka”, palvelukehitysjohtaja, 6Aika-ohjausryhmän jäsen Päivi Sutinen Espoon kaupungilta kertoo.

6Aika-strategia on auttanut espoolaisia oivaltamaan, miten kaupunki voi toimia yhteistyössä yritysten kanssa niin, että molemmat voittavat. Sutisen mielestä on merkittävää, että myös asukkaat ovat päässet 6Aika-hankkeissa mukaan yhteiskehittämiseen ja kokeiluihin. Koulujen lisäksi Sutinen nostaa esimerkiksi kauppakeskuksessa toimivan Ison Omenan Palvelutorin, joka toimii myös innovaatioalustana. Idea on skaalattu myös Otaniemeen yritysten palvelutorille ja Espoonlahteen kehitteillä olevaan Cleantech Garden -kiertotalouskeskukseen.

Perille asti -hankkeessa espoolaiset taas ovat päässeet ratkomaan, miten Espoon vaikeasti saavutettaviin kohteisiin, kuten Nuuksion kansallispuistoon, pääsisi helposti.

”Myös palvelut itsessään voivat olla innovaatioalustoja. Esimerkiksi kouluissa tapahtuva oppiminen on avattu innovaatioalustaksi ja sitä on skaalattu myös varhaiskasvatuksen puolelle. 6Aika-strategia ja School as a Service -malli ovat vahvistaneet ajatusta siitä, että kestävät tulevaisuuden palvelut perustuvat City as a Service -malliin”, Sutinen sanoo.

Nainen istuu sohvalla koululaisten (tyttö ja poika) kanssa, lapsilla on iPadit käsissään. Taustalla muita oppilaita, koululuokka.
Koulujen avaaminen yhteiskehittämiselle on yksi näkyvimmistä 6Aika-teoista Espoossa. Kuva: Espoon kaupunki, Pasi Hornamo/Summit Media

Dataa hyödyntämällä ehkäistään syrjäytymistä

6Aika on auttanut Espoon kaupunkia ymmärtämään myös datan avaamisen ja hyödyntämisen merkityksen. Data on osoittanut, miten tärkeää on tuottaa palveluja, jotka ovat samanaikaisesti vaikuttavia ja tuovat arvoa asiakkaalle.

Kansainvälisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävin dataan liittyvä hanke on ollut Espoon kaupungin ja Tiedon tekoälykokeilu, jossa yhdistettiin 14 vuoden ajalta asukkaiden sosiaali- ja terveysdataa varhaiskasvatuksen dataan. Tavoitteena oli löytää palvelupolkuja, jotka auttavat selvittämään esimerkiksi kohdat, joihin vaikuttamalla vältetään asukkaiden syrjäytymistä.

Sutisen mielestä on hienoa, että 6Aika-hankkeet ovat integroituneet osaksi Espoon normaalia toimintaa ja strategiaa, Espoo-tarinaa. Myös kaupunkien välinen yhteistyö on tiivistynyt operatiivisella tasolla. 6Aika-strategia on tuonut Espooseen runsaasti kansainvälisiä vieraita tutustumaan kaupunkien väliseen yhteistyöhön ja yhteiskehittämiseen yli toimialarajojen.

Make with Espoo -työkalut leviävät maailmalla

Yksi keskeinen 6Aika-strategian tuoma hyöty Espoolle on ollut ymmärrys siitä, miten ulkoista rahoitusta voi hyödyntää kaupungin oman strategian toteuttamisessa.

”Ulkoisen rahoituksen käyttö ei ole päälle liimattua, vaan omaa toimintaa tukevaa ja rikastavaa. Samalla se tuo hyvinvointia asukkaille, elinvoimaa yrityksille ja taloudellista tasapainoa kaupungille”, Sutinen sanoo.

Kaikki 6Aika-hankkeet on rakennettu niin, että niiden oli tuotettava samanaikaisesti arvoa kaupungin perustoimintaan ja sisällettävä kokeiluja ja yhteistyömuotoja kaupungin, yritysten sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijoiden kesken. Yksi konkreettinen toteuma tästä on Make with Espoo -työkalupakki. Se on kansainvälisen kysynnän vuoksi käännetty englanniksi ja osin käytössä myös muissa Euroopan kaupungeissa.

”Make with Espoo -työkalupakki on avoin kaikille, eikä se sido mihinkään tiettyyn organisaatiorakenteeseen. Se lähtee siitä, miten voimme entistä paremmin, asiakkuus edellä, rakentaa tulevaisuuden kaupunkia”, Sutinen kertoo.