Siirry sisältöön

Näin 6Aika on vaikuttanut kuutos­kaupunkeihin: Vantaalla yritysyhteistyö hyvässä vauhdissa – seuraavaksi huomio asukkaisiin ja palveluihin

10.06.2019 | UutisetVantaa

Photo: City of Vantaa

6Aika-hankkeet ovat luoneet Vantaalle uuden toimintamallin yhteiskehittämiseen. Ilmastotekoja ja resurssiviisaita ratkaisuja on luotu yhdessä yritysten kanssa esimerkiksi Tikkurilassa ja kaupungin yritysalueilla.

Kehittämiseen tarkoitettua EU-rahoitusta on perinteisesti ollut vähemmän tarjolla Uudellamaalla ja Vantaalla. Juuri siksi 6Aika on ollut Vantaalle erityisen tärkeä.

”Me olemme voimakkaasti kasvava kaupunki, mutta meillä on ollut vain vähän kehittämistoimintaa muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna. Huomio on mennyt nopean kasvun hallintaan. 6Aika-strategian avulla olemme pystyneet vaikuttamaan siihen, millaisia teemoja varten projektirahoitusta on haettu. Se on vaikuttanut paljon siihen, että Vantaasta on tullut kehittämisorientoitunut kaupunki”, elinkeinopäällikkö ja 6Aika-ohjausryhmän jäsen Kimmo Viljamaa Vantaan kaupungilta toteaa.

Liikkeelle piti lähteä perusasioista, kuten henkilöstön kehittämis- ja projektiosaamisen lisäämisestä. Lähtötilanteeseen verrattuna Vantaalla on Viljamaan mukaan päästy todella pitkälle. Nyt projektimuotoinen kehittäminen on arkipäivää kaupungin organisaatiossa ja ulkopuolisia rahoitusmahdollisuuksia osataan hyödyntää.

6Aika-hankkeissa pilotoitu Ratkaisutehdas-toimintamalli on lunastanut paikkansa yhteiskehittämisen välineenä. Se on luonut yhteisen kehittämisen toimintavan, jossa erilaisia haasteita pohditaan yhdessä kaupungin ja muiden toimijoiden, kuten yritysten, oppilaitosten ja asukkaiden kanssa.

Mies vihreässä takissa ja mies keltaisessa postin työtakissa kättelevät. Talvi, taustalla luminen maisema.
Vantaa koordinoi liikkumisen Perille asti -hanketta. Katso video kokeiluista Vantaalla klikkaamalla kuvaa yllä tai os. https://youtu.be/6hKKI-uXtiw Kuvakaappaus videolta.

Ilmastotekoja ja yritysalueiden kehittämistä yhdessä yritysten kanssa

Vantaalla 6Aika-hankkeet ovat näkyneet etenkin yhteisissä piloteissa yritysten kanssa. Yritykset ovat päässeet testaamaan ja kehittämään sovelluksiaan ja kaupallisia ratkaisujaan, ja samanaikaisesti Vantaa on saanut tietoa omaan kehittämistään varten. Asukkaat ovat olleet mukana muun muassa kävelykatu Tikkuraitin sekä Tikkurilan kirjaston monikäyttötilojen kehittämisessä.

”Tikkuraitti oli pilottikohde Ilmastokatu-hankkeessa, jossa mietimme yhdessä yritysten kanssa ilmastopositiivisia ratkaisuja. Samalla testasimme 3D-työkalua, jolla asukkaat osallistuivat Tikkuraitin kehittämiseen”, Viljamaa kertoo.

Myyrmäessä taas on järjestetty Myyrmäki-foorumeita, joissa yritykset ovat osallistuneet yhdessä Myyrmäki-liikkeen ja kaupunkisuunnittelun kanssa alueen kehittämiseen. 6Aika näkyy yritysyhteistyönä myös Metropolian kampuksella Myyrmäessä, josta on kehitetty Suomen yritysmyönteisin kampus.

Yritysyhteistyössä korostuvat myös Vantaan kunnianhimoiset ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet. Vantaan yritysalueilla, kuten Petikko-Varistossa, on elinvoiman kasvattamisen lisäksi huomioitu alueen vetovoima muun muassa suosimalla uusiutuvaa energiaa.”Meillä on tavoitteena hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet. Mietimme yhdessä yritysten kanssa, miten alueita voidaan kehittää pitkällä aikavälillä niin, että ne kuluttavat vähemmän energiaa, käyttävät materiaaleja resurssiviisaasti ja hyödyttävät myös yrityksiä”, Viljamaa sanoo.

Tavoitteena saada erityisryhmät mukaan

Alussa 6Aika-hankkeet keskittyivät Vantaalla pitkälti yritysyhteistyöhön ja kaupunkiin kehittämisalustana, mutta nyt palveluja kehitetään entistä enemmän suoraan asukkaille ja sote-sektorille.

”Meillä on paljon erityisryhmiä, kuten työttömiä ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria sekä 6Aika-kaupunkien suurin vieraskielinen väestö, ja näitä ryhmiä haluamme saada aktiivisesti mukaan yhteiskunnan toimintaan. Nämä ovat isoja ongelmia ja siten vaikeammin ratkottavia”, Viljamaa myöntää.

Hän toivookin, että 6Aika-yhteistyön myötä syntyy entistä enemmän suurten kaupunkien yhteisiä toimintamalleja, joilla toimintaa ja palveluja voi tehostaa. Samalla kasvaisi myös Suomen kansainvälinen kilpailukyky.

Vantaan kaupunki 6Aika-sivuilla

6Aika Vantaan kaupungin sivuilla