Siirry sisältöön

Näin 6Aika on vaikuttanut kuutos­kaupunkeihin: Oulussa avautuvat julkiset 5G-verkot

10.06.2019 | OuluUutiset

Kuva: Oulun kaupunki

Oulun 6Aika-hankkeissa on panostettu vahvasti teknologiaan, 5G-verkkojen rakentamiseen ja avoimiin innovaatioalustoihin. Kaupunkien välinen yhteistyö on tuonut uusia ketteriä työkaluja kaupunkikehittämiseen.

Oulun kaupungilla on ollut innovaatioyhteistyötä jo pitkään yritysten, yliopiston ja tutkimuslaitosten kanssa. 6Aika-strategia on tuonut kuitenkin kaupunkikehitykseen merkittävän lisävaihteen, uusia verkostoja ja yhdessä tekemistä.’”Jokaisella kaupungilla on oma tapansa tehdä asioita eikä yhteistyö ole ollut aina luontaista. 6Aika-strategian myötä olemme oppineet tuntemaan toisemme, oppineet toisiltamme ja tieto virtaa nyt entistä paremmin. Tästä on syntynyt laajempi osaamisverkosto ja käytännön tekemisen malli kaupunkien välille”, Oulun kaupungin strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist kuvailee.

Etenkin uudet ketterät työkalut ja nopeat kokeilut ovat tehostaneet Oulun kaupungin ja yritysten välistä yhteistyötä. Kronqvist nostaa merkittävänä asiana esiin myös kaupungin tuottaman datan, jota yritykset voivat nyt hyödyntää entistä paremmin omia tuotteita kehittäessään.

”Yritykset voivat käyttää kaupunkia kehitysalustana. Monet 6Aika-strategiassa toteutetut pilotit ja hankkeet ovat lähteneet liikkeelle yritysten tarpeista päästä testaamaan ratkaisujaan kaupunkiympäristössä. On oleellista, että yritykset ovat vahvasti mukana, sillä silloin syntyy tuloksia”, Kronqvist toteaa.

Yliopiston ja sataman alueen 5G-verkot luovat uusia ja uudentyyppisiä työpaikkoja

Oulussa teknologiapainotus on ollut vahva koko 6Aika-strategian ajan. Koska hankkeet ovat lähteneet yritysten tarpeista, niiden hyödyt näkyvät kaupunkilaisille viiveellä. Yksi esimerkki tästä on 5G-teknologia, jota Oulu on edistänyt 6Aika-strategian aikana. Oulussa on merkittävä 5G-teknologian osaamiskeskittymä, jossa yliopistolla on vahva rooli. 5G on nyt avautumassa julkiseen käyttöön, kun Oulun yliopisto on avannut alueelleen julkisen 5G-verkon ja Telia Oulun sataman lähialueelle teollisen verkon, joka mahdollistaa IoT:n hyödyntämisen ja uusien 5G sovellusten kehittämisen.

”5G-teknologian näkökulmasta IoT:n hyödyntäminen oli vasta laboratoriovaiheessa silloin, kun 6Aika-strategia alkoi. Nyt se alkaa olla todellisuutta. 5G-teknologia mahdollistaa myös uusien työpaikkojen syntymisen”, Kronqvist sanoo.

Joukko lapsia, tyttöjä ja poikia, istuu pitkän pöydän äärellä ja kirjoittaa paperehin. Taustalla ikkuna, pilvinen päivä ja ulkona lunta.
Nopeita kokeiluja on tehty esimerkiksi Metsokankaan koululla Oulussa. Kuva: Anna Karppinen

Oppia on saatu myös muista 6Aika-kaupungeista, joista Kronqvist nostaa esiin etenkin Espoon KYKY-toiminnan, jossa koulut ja päiväkodit avattiin innovaatioalustoiksi yrityksille. Sitä on hyödynnetty lähes sellaisenaan Oulussakin, sillä malli oli hyvin valmisteltu ja testattu. Myös Helsingin Kalasataman Nopeat kokeilut ja Tampereen Koklaamo ovat tuottaneet työkaluja ja hyviä käytäntöjä, joita on hyödynnetty myös pohjoisemmassa Suomessa.

6Aika-kaupungit yhdessä merkittävä kehitysympäristö yrityksille

Oulu koordinoi 6Aika-strategian aikana Avoimet innovaatioalustat -kärkihanketta, joka oli Kronqvistin mielestä Oulun kaupungille ehkä suurin onnistuminen strategian aikana.

”Kokonaisuudella oli iso merkitys kaupungin innovaatiotoimintaan. Aluksi emme pystyneet yhdessä määrittelemään, mitä avoin innovaatioalusta tarkoittaa, mutta hankkeen myötä pääsimme siinä konkreettisesti eteenpäin. Nyt alustamaisuus näkyy myös Oulun kaupungin strategiassa.”

Vetovastuu kärkihankkeesta loi pohjaa myös sille, että Oulu koordinoi nyt yhdessä Bulgarian Sofian ja Viron valtion kanssa EU:n Urban Agendaan kuuluvan Digital Transition -ohjelman valmistelua. 6Aika-strategia on tuonut Oululle muitakin uusia kansainvälisiä verkostoja ja näkyvyyttä, kun kaupungit ovat esiintyneet yhdessä ulkomailla.

Kronqvist muistuttaa, että kyse ei ole 6Aika-kaupunkien välisestä kilpailusta, vaan kaupungit kilpailevat muiden eurooppalaisten kasvukeskusten kanssa. 6Aika-kaupunkien erityinen arvo on siinä, miten kaupungit voivat yhdessä olla riittävän suuri ja merkittävä kehitysympäristö yrityksille.

”6Aika-kaupunkien yhteistyön laajuutta pidetään kansainvälisesti poikkeuksellisena. 6Aika-strategian aikana yhteistyö on syventynyt ja asiantuntijaverkosto kytkeytynyt paremmin yhteen. Yhdessä kehittämistä kannattaa ehdottomasti jatkaa, sillä se on yhteinen voimavara, jolla Suomi pärjää eurooppalaisessa kilpailussa”, Kronqvist painottaa.

Oulun kaupunki 6Aika-sivuilla

6Aika Oulun kaupungin sivuilla