Siirry sisältöön

Muovinkierrätys yritysalueella

”Muovinkierrätys yritysalueella” on konsepti, mikä tarkastelee yritysalueen resurssiviisautta ja hiilineutraalisuutta muovinkierrätyksen näkökulmasta. Sen maksimoimiseksi konsepti havainnoi yritysten, jopa kilpailevien yritysten, mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä ympäristöhyötyjen maksimoimiseksi. Yritysalueella ja niiden ympäristössä voi olla useita yrityksiä, joiden muovijätevirtoja yhdistämällä löydetään erilaisia hyötyjä.

Konseptia varten on toteutettu käytännön keräyskokeilu, ns. muovipilotti, Vuosaaren satamassa vuoden 2020 lopussa osana Hiilineutraalit ja resurssiviisaa yritysalueet -hanketta. Kokeilun avulla konsepti havainnollistaa muovinkierrätyksen mahdollisuuksia jo valmiilla yritysalueella. Sen rakentamisessa on huomioitu ympäristönäkökulma, taloudellisuus ja käyttäjien toiveet. Näiden avulla saadaan käsitystä siitä, kuinka konseptia voitaisiin hyödyntää myös muilla vastaavilla yritysalueilla.

Tutustu konseptiin tarkemmin alla olevasta julkaisusta tai hrny.fi-sivuilta.

Muovinkierrätys yritysalueella (pdf)