Monikanavaisen asiointipalvelun johtaminen

Cover for article 'Monikanavaisen asiointipalvelun johtaminen'

Make with Espoo Monikanavaisuus
Asiakkaalla on mahdollisuus hoitaa asiointiaan useamman kuin yhdellä kanavan kautta. Kanavia voivat olla esimerkiksi käyntiasiointi, puhelinasiointi sekä sähköinen asiointi. Sähköinen asiointi voidaan edelleen jakaa eri kanaviin, kuten verkkopalvelu, chat-asiointi tai sosiaalisen median kanavat.

Monikanavaisen asiointipalvelun johtaminen