Siirry sisältöön

Kenelle

Kuva: Jussi Salonen

Kaupunkien kehittämistä älykkäämmiksi

6Aika-strategia hankkeineen on tehnyt viime vuosina mittavaa työtä kaupunkien kehittämiseksi. 6Aika-hankkeissa kehitetään uusia, fiksumpia palveluja ja toimintamalleja. Toiminnan tehostaminen ja uusien älypalveluiden kehittäminen on tarpeen, jotta kunnissa pystytään jatkossakin tuottamaan lakisääteiset palvelut edessä olevista isoista haasteista huolimatta. Kaupungit eivät pysty ratkaisemaan ongelmia yksin, joten ratkaisuja kehitetään yhdessä kaupunkilaisten, yritysten ja tutkimussektorin kanssa. Tästä yhteistyöstä hyötyvät kaikki osapuolet.

6Aika-strategian hankeportfolio myötäilee kaupunkien strategisia tavoitteita esimerkiksi hiilineutraaliuden osalta.

Kaupunkikehittäjille 6Aika tarjoaa ainutlaatuisen asiantuntijoiden verkoston eri osaamisalueilta sekä laajan työkalupakin tehtyjä ja testattuja toimintamalleja sekä tutkimuksia, oppaita ja oppeja kehittämistyön tueksi.

Tutustu tuloksiin, joita 6Aika-hankkeissa on saavutettu sekä kaupunkikehittäjän 6Aika-työkalupakkiin.

Kuva: Espoon kaupunki/ Pasi Hornamo, Summit Media

Uutta liiketoimintaa yrityksille

Yritykset kehittävät 6Aika-hankkeissa tuotteitaan ja palveluitaan yhteiskehittämisen menetelmillä. Tämä tarkoittaa sitä, että yritykset testaavat palvelujaan aidoissa käyttöympäristöissä, esimerkiksi kouluissa, ja keräävät käyttäjäpalautetta koululaisilta ja koulujen henkilökunnalta. Nopeat kokeilut on monissa 6Aika-hankkeissa hyödynnetty yhteiskehittämisen menetelmä.

Kuutoskaupungit ovat luoneet datan avaamiselle yhteisiä toimintamalleja, avanneet harmonisoituja ohjelmointirajapintoja ja tukeneet avoimen datan hyödyntämistä liiketoiminnassa. Avoimet datalähteet ja rajapinnat tarjoavat yrityksille mahdollisuuksia kehittää sovelluksia, joilla tehdään liiketoimintaa ja parannetaan kaupunkilaisten elämää.

6Aika-hankkeet  järjestävät yrityksille myös markkinavuoropuheluja ja lisäävät yritysten osaamista esimerkiksi tarvelähtöisillä valmennuksilla ja työpajoilla.

6Aika tarjoaa edellytyksiä yritystoiminnalle, mutta ei rahoita suoraan yrityshankkeita.

Tutustu menossa oleviin 6Aika-hankkeisiin ja katso tulevat 6Aika-tapahtumat.

Kuva: Petra Turtiainen

Suomalaisen kaupunkikehittämisen näyteikkuna

Kuuden kaupungin yhteistyö Suomessa kiinnostaa myös kansainvälisesti. Yhtä laajaa kaupunki-, organisaatio- ja toimialarajat ylittävää yhteistyötä löytyy harvemmin, joten 6Aikaa ja siihen kuuluvia hankkeita on esitelty vuosien varrella erilaisissa kansainvälisissä tilaisuuksissa ja isännöity myös kansainvälisiä vierailuja Suomessa.

6Aika-strategian toimintamallissa yhdistyy monta eurooppalaisesta näkökulmasta mielenkiintoista seikkaa. Hankkeet ovat syntyneet usean ajankohtaisen teeman, kuten oppimisen, kiertotalouden, työllisyyden ja älykkään liikenteen ympärille. Rahoituksessa käytetään kahta eri rakennerahastoa (Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto). Strategia on kaupunkien yhdessä laatima ja kaupungit tekevät tiivistä yhteistyötä monella eri tasolla. Strategia toteuttaa myös EU:n älykkään erikoistumisen agendaa. 6Aika-strategiasta on haettu oppeja mm. Euroopan Unionin tulevan budjettikauden ja koheesiopolitiikan valmisteluun vuosille 2021-2027.

These six Finnish cities are building a model for sustainable urban development – katso Euronewsin raportti

Finland’s Six City Strategy making impact – katso Euronewsin raportti

6Aika-strategia Suomen kärkihankkeena EU:n koheesiopolitiikan 30. juhlavuonna