Siirry sisältöön

Metropolia tarjoaa Digitalents Helsingin työntekijöille mahdollisuuden tuettuun opiskeluun

14.05.2021 | Helsinki

Kuva: Pexels

DigiPoint ja Digitalents Helsinki mahdollistavat tieto- ja viestintätekniikan väyläopintojen suorittamisen ammattikorkeakoulu Metropoliassa.

Työelämä on muuttunut tällä vuosituhannella pysyvästi. Trendit, kuten työurien pirstoutuminen, robotisoituminen ja digitalisaation nopea kehitys haastavat sekä työnantajat että työntekijät monilla tavoilla.

Muuttunut työelämä asettaa uudenlaisia vaatimuksia myös korkeakouluille, joille jää varsin haastava tehtävä kouluttaa oikeanlaisia osaajia jatkuvasti muutoksessa olevaan työympäristöön.

DigiPoint-hankkeseen osallistuva ammattikorkeakoulu Metropolia on eturintamassa luomassa aiempaa joustavampia polkuja koulutuksen ja työelämän pariin niille, joille työllistymisen eteen on tullut syystä tai toisesta esteitä.

– Pidän tällaisia mahdollisuuksia aivan valtavan tärkeänä asiana. Nyky-yhteiskunnassa on oltava valmis oppimaan jatkuvasti, jotta pärjää, toteaa Metropolian lehtori Matti Oosi.

– Lisäksi asiassa on myös sosiaalinen aspekti. Aina ihmiset eivät valitse omaa elämäntarinaansa itse. Eteen voi tulla ulkopuolisia haasteita, kuten esimerkiksi terveydelliset ongelmat.

Yhteisöllistä opiskelua opintopiirissä

Metropolia toteuttaa Helsingin kaupungin Digitalents-ohjelman työntekijöille kursseja ja väyläopintomahdollisuuden. Ensimmäinen kohdennettu kurssi on parhaillaan käynnissä ja keskittyy projektinhallinnan ketteriin menetelmiin.

– Olemme kansanneet Metropolian avoimen AMK:n opinnoista Digitalentsia varten suositellut kurssit, josta syntyy työelämän kannalta järkevä kurssikokonaisuus, Oosi kertoo.

– Lisäksi opiskelua tuetaan opintopiirillä, jota pyöritetään opiskelijoiden kanssa. Siellä katsotaan opintojen edistymistä parin viikon välein yhdessä. Se tuo opiskeluun vertaistukea ja sosiaalista turvaverkkoa.

– Jos osoittaa opinnoissa aktiivisuutensa ja tekee Digitalents-työsuhteen aikana vähintään 15 op pakollisista opinnoista, niin voi myös opinnollistaa töitä.

Käytännössä töiden opinnollistaminen tarkoittaa sitä, että Digitalentsissa tehtävä projekti tai muu aiempi työkokemus tai osaaminen alalta voidaan tunnustaa opintopisteiksi. Opintojen suoritusoikeus jää voimaan myös Digitalents-työsuhteen päätyttyä.

– Toivoisin, että mahdollisimman moni tarttuisi tähän mahdollisuuteen. Vaikka tuntuisi siltä, että ei juuri sillä hetkellä tarvitse opintopisteitä, niin ne jäävät kuitenkin tulevaisuutta varten talteen.

– Jos vaikka myöhemmin saa työpaikan ja hetken kuluttua todetaan, että olisi järkevää olla myös korkeakoulututkinto, niin sitten on paljon lyhyempi tie lähteä suorittamaan tutkintoa avoimen väylän kautta.

Digitalents Helsinki – koulutuksen ja työelämän välissä

Helsingin kaupunki järjestää Digitalents Helsingin työntekijöille toimeksiantoja sekä yritysyhteistyön kautta että suoraan kaupungin omista hankkeista.

– Tässä projektissa on hienoa se, että osallistujat pääsevät tekemään aitoja työtehtäviä. Ne eivät ole pelkästään harjoitustöitä koulua varten, vaan ihan oikeita töitä.

Matti Oosi on ollut aina henkilökohtaisesti kiinnostunut siitä haasteesta, kuinka koulut saataisiin tuottamaan mahdollisimman hyviä oppilaita työelämän tarpeisiin.

– Ennen kuin tulin lehtoriksi, kävin yrityspuolelta ammattikorkeakouluissa kertomassa millaisia osaajia yritykset tarvitsevat. Olen ollut myös neuvottelukunnassa mukana miettimässä sitä, miten Metropolia voisi vastata yrityselämän tarpeisiin

Siksi myös käsillä oleva DigiPoint-hanke on Oosille erityisen mielekäs. Hankkeessa yhdistyy joustavat, työelämälähtöiset opinnot ja läheinen yhteistyö yritysmaailmaan. Lisäksi se auttaa ihmisiä löytämään vahvuuksiaan ja omaa sisäistä motivaatiota rakentaa urapolkuaan eteenpäin.

– Mielestäni olemme saaneet aikaan hyviä tuloksia. Hienoa nähdä, miten osa innostuu tekemään hyvinkin tavoitteellista opiskelua. Välillä joutuu jopa rauhoittelemaan, että ei yritetä haukata liian isoa palaa kerrallaan.

Lisätietoja:

Matti Oosi, projektipäällikkö
Metropolia amk
matti.oosi(at)metropolia.fi
040-5529619

Teksti: DigiPoint-hanke