Siirry sisältöön

Tämän käsikirjan tarkoitus on tukea nuorten (20–29-vuotiaiden) työttömien mentorointia, selventää mentorointiprosessia ja tuoda mentorin käyttöön käyttökelpoisia työvälineitä. Käsikirja perustuu 6Aika: DuuniPolku -hankkeessa kehitettyyn mentorointimalliin ja hankkeen aikana toteutettujen mentorointipilottien kokemuksiin Turun osa-toteutuksessa. 6Aika: DuuniPolku -hankkeen kohderyhmänä ovat työmarkkinoille suuntaamassa olevat ja työttömät nuoret sekä muut työttömät, jotka tarvitsevat tukea työllistymisessä.

Mentoroinnin käsikirja

Mentorointi 2019