Siirry sisältöön

Matkalla kohti showroomia

13.02.2017 | TurkuUutiset

Arosuo Arkkitehdit

Viime vuoden lokakuussa käynnistyi Turussa alueen yrityksiä ja tulevaisuuden osaamista esittelevän vierailukeskuksen rakentaminen.

Ennen kuin kuokka iskettiin maahan, valmistelua hankkeen toteutumiseksi oli tehty tammikuusta 2013. Tuolloin aloitettiin lyhyt kartoitus, jonka aikana Turun seudun yrityksiltä kysyttiin toiveita ja tarpeita asiantuntijavierailujen organisointiin ja fyysiseen showroomtilaan liittyen. Vastaanotto oli myönteinen, ja työtä jatkettiin luomalla verkostoa.

Mukaan lähti useita yrityksiä hieman eri näkökulmista. Osa etsi helpotusta erilaisten vierasryhmien hoitamiseen, osa haki lisää asiakkaita, opiskelijoita tai muita ryhmiä vieraakseen, ja osa halusi tarjota palveluja, kuten matkailu- tai muita oheispalveluja, edellä mainituille.

Haasteeksi koettiin pääosin kaksi asiaa: vierasryhmät haluttiin kaikesta huolimatta hoitaa omin voimin, eikä ulkoistaa esim. ulkopuoliselle oppaalle, toiseksi vieraiden valinta haluttiin säilyttää omissa käsissä, jotta hyöty vierailusta olisi molemminpuolinen. Ajatus fyysisestä tilasta, joka toisi alueen osaamista ja elinkeinoelämää esille vuorovaikutteisesti, kyti taustalla.

Keväällä 2015 olimme oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Elinkeinopalvelujen keskittäminen Turku Science Parkin alueelle oli käynnissä, Turun kaupungin Kupittaan ja tiedepuiston alueen kehittämisen kärkihanke vahvistettuna ja Kupittaan alueen merkittävin kiinteistöomistaja Turun Teknologiakiinteistöt Oy oli avoin uusille kehityshankkeille.

Kesällä 2015 järjestettiin arkkitehdeille suunnattu ideakisa ja syksyllä voittajatyön tekijä, Arosuo Arkkitehdit, jatkojalosti piirustuksia. Samalla vuoden 2015 aikana luotiin alustava liiketoimintamalli, jonka pohjalta tehtiin yrityksille tarjottavat palvelupaketit.

Keväällä 2016 kontaktoitiin otanta alueen yrityksiä ja tarjottiin heille palvelupaketteja, jotka sisälsivät näkyvyyttä showroomissa ja tilojen käyttöoikeutta omia yritystilaisuuksia varten. Tarjoukseen tarttui ensivaiheessa 23 yritystä ja organisaatiota. Asiakaskunnan olemassaolo saatiin siten varmistettua ja Turun Teknologiakiinteistöjen hallitus teki varsinaisen investointipäätöksen kesällä 2016.

Onko konkreettisempaa hanketta kuin rakennusprojekti? Talon rakentuminen ja sen seuraaminen päivittäin tuo omaan työhöni onnistumisen tunteen; pitkän valmisteluvaiheen jälkeen voin todeta, että teen Turussa ja koko Suomessakin ainutlaatuista palvelukonseptia yrityksille.

Oman kiinnostavuuteensa työhön tuo rakennusurakan yhteensovittaminen sisällöntuotannon ja asiakasrajapinnan hallinnan kanssa. Aikataulu on tiukka ja priimaa pitää tulla. Monet kerrat hankkeen aikana on todettu, että tällaiseen ei kannata lähteä, ellei aiota tehdä kunnolla. Pyritään siis laadukkaaseen, uskottavaan ja vaikuttavaan lopputulokseen, jolla voimme saavuttaa kansainvälistäkin huomiota. Mutta sitä ennen pitää tehdä vielä paljon töitä.

Nähdään avajaisissa joulukuussa 2017!

Hele Kaunismäki
projektipäällikkö
Vierailu- ja innovaatiokeskus, Turku Science Oy

Turun vierailu- ja innovaatiokeskus on osa 6Aika – Avoimet innovaatioalustat -kärkihanketta.

Teksti: Hele Kaunismäki