Siirry sisältöön

Massadata-hankkeen tuloksia: Staran rajapintoja auki, Unityn 3D-kaupunkimalli auttoi raitiotiehankkeen visualisoinnissa

StreetReboot2-hackathon järjestettiin Junctionin yhteydessä. Kuva: STARA/Teemu Heljo

Elokuussa päättyi 6Aika-hanke, jonka tavoitteena oli lisätä massadatan (big data) hyödyntämistä 6Aika-kaupungeissa ja avata kaupunkien dataa.

Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara avasi hankkeen aikana ylläpitojärjestelmiensä rajapinnat ja yhdisti niiden sisältämän datan. Staran tekemässä Apuri-pilotissa testattiin reaaliaikaisen tilannetiedon keräämistä hyötyajoneuvoista. Pilotissa kehitettiin ratkaisuja myös teiden liukkaudentorjuntaan. Tämän jatkoksi Stara käynnisti KaupunkiApuri-tekoälykokeilun. SiirtoSoitto-pilotissa testattiin puolestaan palvelua, joka muistuttaa kaupunkilaisia katujen siivouksesta ja auraamisesta, jotta teiden varsille jätettyjä autoja ei tarvitse hinata pois katuja hoidettaessa.

Tampereen kaupunki kokosi raitiotiehankkeen ja kaupunkisuunnittelun nykytila- ja suunnitelma-aineistot 3D-malliin ja avasi Unity-kaupunkimallinsa avoimena datana. Lisäksi kaupunki kehitti ja testasi 3D-mallien jakelualustaa, joka mahdollistaa aineiston lataamisen lisäksi sen palauttamisen ja tarjoaa mallien automaattista tarkkuustason optimointia. Tampereen yliopisto kokosi hankkeelle kokemuksia, määritteli massadatan hyödyntämisen kehikkoa ja valmisteli sen pohjalta strategiaa 6Aika-kaupunkien hyödynnettäväksi.

Nämä tekijät hidastavat datan hyödyntämistä liiketoiminnassa

Tampereen yliopisto selvitti myös tekijöitä, jotka hidastavat datan hyödyntämistä uuden liiketoiminnan pohjana. Tiedot kerättiin haastattelemalla yrityksiä ja muita sidosryhmiä.

Kolme tekijää nousi esiin:

  • Data ei ole useinkaan hyödynnettävissä ilman ylläpitoa ja käsittelyä. Data saattaa olla puutteellista, siihen voi olla vaikea päästä käsiksi tai datan yhdistämisessä syntyy ongelmia, kun aineistot eivät sovi yhteen.
  • Massadataan liittyvä kehittämistyö vie aikaa ja tulokset syntyvät hitaasti. Kehittämiselle on oltava rahoitus tai työn tilaaja.
  • Kaupunkien massadataan ja avoimeen dataan liittyvä kehittämistyö on yleensä hankepohjaista, määräaikaista toimintaa. Myös taloudelliset resurssit kiinnitetään usein jo projektin suunnitteluvaiheessa, jolloin hankkeen aikana voidaan joutua luopumaan tärkeiksikin osoittautuvista hankinnoista tai kehittämisen suunnista. Kehittäminen tarvitsisi joustavampaa talouskehystä. Kaupungeilta tarvitaankin jatkossa tähän strategisempaa otetta, sitoutumista ja kehittämisen keskittämistä.

Lue lisää Massadata kaupunkiympäristön ja -liikenteen kehittämisessä sekä innovaatioalustana palveluille ja liiketoiminnalle -hankkeen tuloksista

Lisätietoja:

Timo Tuomivirta
projektipäällikkö
Helsingin kaupunki, Stara
timo.tuomivirta(at)hel.fi, puh. 040 621 2202

Anna Vilhula
projektipäällikkö
Tampereen kaupunki
anna.vilhula(at)tampere.fi, puh. 040 3523 423

Pasi-Heikki Rannisto
professori
Tampereen yliopisto
pasi-heikki.rannisto(at)uta.fi, puh. 040 557 8981