Siirry sisältöön

MARA-asetuksen ja soveltamisohjeen kehittämistarpeita

Vuonna 2018 tuli voimaan uudistettu Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (MARA-asetus, 843/2017). Asetuksessa määritellään vaatimukset, joiden täyttyessä asetuksen soveltamisalaan kuuluvien jätteiden hyödyntämiseen ei tarvita ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa. Näiden vaatimusten täyttyminen osoitetaan ympäristöluvan sijaan hyödyntämistä koskevassa rekisteröintimenettelyssä.

Samalla asetuksen muutoksella lavennettiin voimassa olleen MARA-asetuksen (VNa 591/2006) soveltamisalaa laajentamalla jätemateriaalien ja hyödyntämiskohteiden valikoimaa. Lähes kolmen vuoden aikana on kertynyt käyttökokemuksia sekä MARA-asetuksen että siihen liittyvän soveltamisohjeen käytöstä.

Tässä selvityksessä kerättiin tietoa viranomaisille toimitetuista rekisteröinti-ilmoituksista, niiden sisällöstä ja käsittelystä sekä viranomaisten ja toiminnanharjoittajien palautetta MARA-asetukseen ja -ohjeistukseen liittyvistä haasteista ja kehitystarpeista. Muistio on kirjoitettu osana CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa – ja SUJUTUS-hankkeita.

Muistion ovat kirjoittaneet Jani Häkkinen, Outi Pyy, Jani Salminen ja Jussi Reinikainen.

MARA-asetuksen ja soveltamisohjeen kehittämistarpeita (pdf)