Siirry sisältöön

Laurea hakee täsmäkoulutuksia työelämän tarpeisiin – ja opettaa “tulevaisuusmuotoilun” saloihin

14.05.2021 | EspooVantaa

Kuva: Pexels

Ammattikorkeakoulu Laurea on yksi digialalle työllistymistä edistävän Digipoint-hankkeen toteuttajista. Laurealla DigiPoint-opiskelijat tekevät esimerkiksi tulevaisuusmuotoilun tehtäviä ja saavat toimeksiantoja oikeasta yrityselämästä.

Kuinka muotoilla koulutusta niin, että se vastaa paremmin työelämän tarpeisiin ja mahdollistaa laajempien tutkintojen lisäksi myös tarkasti kohdennetut täsmäopinnot?

Tämä on esimerkki sellaisista työn murroksen herättämistä kysymyksistä, joihin ammattikorkeakoulu Laurea hakee uusia vastauksia osallistumalla neljän kaupungin ja kahden korkeakoulun yhteiseen DigiPoint-hankkeeseen.

Hankkeesta Laureassa vastaava projektipäällikkö Pasi Hario pitää aihetta tärkeänä laajemmin koko koulutusjärjestelmämme tulevaisuutta ajatellen.

– Tämähän on Laurealle ja muillekin korkeakouluille suuri haaste tulevaisuudessa – kuinka saamme korkeakouluissa koulutettua työelämään oikeanlaisia osaajia ketterämmin, Hario toteaa.

Laurea toteuttaa yhteistyössä sekä Espoon että Vantaan kaupunkien DigiPoint-ohjelmien kanssa työllistymisedellytyksiä parantavaa koulutusta digialasta kiinnostuneille työttömille työnhakijoille.

– Koulutuksessa me lähestytään kokonaisvaltaisesti osallistujien elämäntilannetta ja puretaan työllistymisen esteitä. Työttömyys vaikuttaa usein negatiivisesti jaksamiseen ja omaan itsetuntoon. Jos työttömyys venyy pitkäkestoiseksi, voi käsitys itsestä ja omista kyvyistä vähitellen alkaa hämärtyä.

DigiPointissa haetaan monikäyttöisiä työkaluja

DigiPoint-opiskelijoille on tarjolla monipuolinen koulutuspaketti, jossa paneudutaan digitaalisen työskentelyn perusteisiin laajasta näkökulmasta.

– Sekä Vantaan että Espoon opiskelijat suorittavat 5 opintopisteen työelämätaitojen opintokokonaisuuden. Sen lisäksi meillä on digitaalisten taitojen substanssiopetusta, jossa opetetaan työskentelyä digitaalisessa ympäristössä digitaalisin työkaluin.

Edellä mainittujen ohella Laurea järjestää yhteistyössä yrityskumppaneiden kanssa DigiPointilaisille oikeita toimeksiantoja, joissa opiskelijoiden taidot harjaantuvat käytännön työtehtävissä.

– Sekä opiskeltuja työelämätaitoja että digitaalisia taitoja sovelletaan käytäntöön tulevaisuusmuotoilun tehtävissä. Tehtävät tulevat yrityksiltä, jotka ovat antaneet aitoja, heidän palveluihinsa liittyviä haasteita ratkottavaksi.

Tähän mennessä yrityksiä on ollut mukana jo viisi kappaletta: Eduix, Molnix, Bear IT, Kierrätyskeskus ja Popit. Tehtäviin tuo vaihtelua se, että yritykset ovat monipuolisia ja eri kokoisia sekä heidän tarpeensa keskenään hyvin vaihtelevia.

– Me olemme muotoilleet opetustakin niin, että käytetyt menetelmät ennakoinnissa ja palvelumuotoilussa sopivat hyvin monentyyppisiin kehitystehtäviin, Hario kuvailee.

Osaajia murroksessa olevaan työelämään

Työmarkkinat ympäri maailmaa ovat parhaillaan keskellä nopeaa muutosvaihetta. Toisesta suunnasta perinteistä käsitystä työstä haastavat automaatio ja robotit, toisesta suunnasta tietoteknologia ja työn siirtyminen halvempien tuotantokustannusten maihin.

Samalla pysyvää ansiotyötä ylipäätään on tarjolla aikaisempaa vähemmän

Tällaisiin rakenteelliseen muutoksiin viitataan puhuttaessa “työn murroksesta” tai “uudesta työstä”. Pasi Hario on itse kiinnostunut aiheesta ennakointia koskevan tutkimuksensa kautta. Siksi DigiPoint on hänelle henkilökohtaisestikin erittäin tärkeä ja kiinnostava projekti.

– Tässä hankkeessa yhdistyy mielenkiintoisella tavalla työn murros yhtenä megatrendinä ja toisaalta palvelumuotoilun työkalut, kun muotoillaan koulutusta ja sen sisältöä sekä tavoitteita tulevaisuuden tarpeisiin.

Lopulta työn mielekkyydessä ratkaisevinta on kuitenkin vain yksi asia: työn vaikutus osallistujiin. Hario uskoo, että itsenäisen opiskelun, ryhmätehtävien ja työelämän toimeksiantojen paketti auttaa työtöntä työnhakijaa kokonaisvaltaisesti eteenpäin.

– Lopputuotteena osallistujilla on paremmat digitaaliset työelämätaidot ja ollaan poistettu niitä mahdollisia työllistymisen esteitä. Samalla ollaan vahvistettu myös uskoa itseen ja omaan osaamiseen.

Lisätietoja:

Pasi Hario, projektipäällikkö
Laurea amk
pasi.hario(at)laurea.fi
puh. 040 6309 106

Teksti: DigiPoint