Lämmöntalteenotto kivijalkaravintoloista Iso Roobertinkadulla

Cover for article 'Lämmöntalteenotto kivijalkaravintoloista Iso Roobertinkadulla'

Selvityksessä tutkittiin kahden eri kohteen lämmöntalteenoton mahdollisuuksia Iso Roobertinkadulla. Ilmastokatu -hankkeen teetättämässä selvityksessä tehtävänä oli selvittää lämmöntalteenoton ja sen hyödyntämisen ratkaisu kyseisiin kohteisiin ja arvioida toteutuksen kustannukset ja hyödyt. Kohteina olivat kahden eri asuinkerrostalon kivijalassa sijaitsevien pitserioiden pitsauunit.

Lämmöntalteenotto kivijalkaravintoloista Iso Roobertinkadulla