Kyvykkyyksien johtamisen käsikirja

Cover for article 'Kyvykkyyksien johtamisen käsikirja'

Tässä käsikirjassa tarkastellaan kyvykkyyksiä kunnan toiminnan näkökulmasta mutta myös yritysten näkökulmasta. Tarkastelun avulla voidaan löytää uusia toimintamalleja siihen, miten kunta voi omalla toiminnallaan mahdollistaa yritysten elinvoimaisuutta.

Kyvykkyyksien johtamisen käsikirja