Siirry sisältöön

Kysymyksiä avoimista innovaatioalus­toista – kaupungit vastaajina

31.03.2015 | OuluTurkuUutiset

Heikki Huhmo

Kysyimme kahden kuutoskaupungin, Turun ja Oulun, edustajilta heidän odotuksistaan ja ajatuksistaan 6Aika-strategiasta Avoimet innovaatioalustat -painopisteen näkökulmasta.

Heikki Huhmo on oululainen projektipäällikkö, joka rakentaa parhaillaan ympärilleen osaavien ihmisten tiimiä ja oppii päivittäin paljon uutta julkishallinnon toiminnasta. Aikaisemmin Heikki on toiminut yrityspuolella parikymmentä vuotta hyvin monenlaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä projekteissa. Elää lujassa uskossa sen suhteen, että olemme yhdessä luomassa jotain uutta ja merkityksellistä.

Ruskeahiuksinen nainen hymyilee kasvokuvassa,avoin ikkuna vieressä.
Aino Ukkola


Aino Ukkola on turkulainen elinkeinoasiamies, joka toimii Turun osatoteutuksen projektipäällikkönä avoimien innovaatioalustojen kärkihankkeessa. Aiemmin hän on toiminut mm. seudullisena hyvinvointikoordinaattorina, luovien alojen kehittämisen koordinaattorina ja Turun keskustassa olevan Fortuna-korttelin kehittämisen projektipäällikkönä. Pitää kehittämisessä tärkeimpänä sitä, että iso kokonaistavoite on selvillä ja sitä kohti edetään konkreettisin teoin, joista joskus pienimmiltä vaikuttavat ovat ne kaikkein tärkeimmät

Miten määrittelet avoimen innovaatioalustan?

Heikki: Avoin innovaatioalusta on ympäristö, jossa kaupunkien, yritysten ja muiden yhteisöjen jäsenten on mahdollista kokeilla ja tuotteistaa uusia ideoita ja ajatuksia. Vaikka ympäristö on avoin, sen käytölle on määritelty säännöt, sillä on omistaja ja mietitty elinkaarimalli. Noissa puitteissa se voi toimia monenlaisissa ympäristöissä.

Aino: Mahdollistava kaikille avoin alusta/rakenne (fyysinen, virtuaalinen, verkostomainen…) viedä innovaatioita eteenpäin liiketoiminnaksi, tuotteiksi ja palveluiksi. Mielestäni innovaatio on uusi tapa ratkaista asioita.

Miten innovaatioalustoja on hyödynnetty kaupungeissa?

Heikki: Odotukset kaupunkien rakentamistoimintaan muuttuvat kohti kokonaisvaltaista alueen hallintaa. Asukkaiden mielipiteillä on merkitystä, uusimman teknologian hyödyt halutaan tuoda hallitusti ihmisten ulottuville ja kaikki tämä siten että valittuja ratkaisuja on mahdollisuus muuttaa kehityksen myötä. Toisin sanoen, kaupunkiosakehitys on erittäin konkreettinen ja suuri innovaatioalusta.

Suuruuden myötä kohtaamme hallittavuusongelman, joten meidän pitää pystyä pilkkomaan alustat myös pienemmiksi ja toistettaviksi prosesseiksi. Tästä esimerkkinä saman 3D-ympäristön käyttö useiden kaupunkiosahankkeiden toteuttamisessa.

Aino: Kaupunginosat ovat fyysisiä, olemassa olevia tai rakentuvia kehitysympäristöjä, joissa kaupungit ja yritykset voivat yhdessä innovatiivisesti ratkaista esimerkiksi liikenteeseen, tilojen yhteiskäyttöön, palvelukokonaisuuksiin tai vaikkapa energiatehokkuuteen liittyviä asioita. Tämä vaatii erityisesti sidosryhmätyöskentelyä ja luottamuksellista vuoropuhelua. Tällaisia kohteita löytyy kaikista kuutoskaupungeista. Avoimien innovaatioalustojen kärkihankkeessa Turun Skanssissa, Helsingin Kalasatamassa ja Tampereen Tesomalla on tämäntyyppistä kehittämistä.

Miten 6Aika tukee innovaatioalustatyötä?

Heikki: 6Aika-strategia ja sen toteutus avaavat  koordinoidun näkymän kansalliseen innovaatioalustatoimintaan, jonka avulla saamme paremmin hyödynnettyä kansalliset resurssit. 6Aika on suurehko hanke ja se ohjaa huomiota kaupunkien päätöksen tekooon. Tämä puolestaan mahdollistaa innovatiivisten lähestymistapojen nostamisen osaksi kaupunkien normaalia toimintaa.

Aino: Näin alkuvaiheessa tärkeintä on jakaa tietoa ja kokemuksia niin yritysten kuin korkeakoulujen kanssa tehdystä yhteistyöstä kaupunkien välillä. 6Aika-tyyppinen strateginen yhteistyö on loistava väline saattaa myös kaupunkien edustajat ja yritykset yhteen kehittämistyössä paitsi omassa kaupungissaan niin myös usean kaupungin alueella.

Miten 6Aika muuttaa kaupunkien toimintaa 2020 mennessä?

Heikki: Meillä on valmiina joitakin eläviä ja käytettäviä innovaatioalustoja, joilla on kansainvälistä näkyvyyttä. Olemme onnistuneet luomaan ympäristöjä, joiden avulla on saatu uusia työpaikkoja ja tehostettu digitaalista palveluntarjontaa yhdessä Avoin data sekä Avoin osallisuus ja asiakkuus -painopisteiden kanssa.  Meillä on paljon kokemusta innovaatiotoiminnan todellisista haasteista koko ajan muuttuvassa kaupunkiympäristössä.

Aino: Kaupunkien ja yritysten välinen yhteistyö on syventynyt ja sen tekemiselle on selkeitä rakenteita. Molemminpuoliset ennakkoluulot on vähentyneet ja tekeminen on ketterää, tieto kulkee ja sitä osataan käyttää. Kaupungit toimivat yritysten referenssialustoina. Tämä vaatii paljon!

Minkä tavoitteen haluaisit itse saavuttaa?

Heikki: Haluan, että kaikki kaupungit saavuttavat merkittävimmät asettamistaan 6Aika-tavoitteista, yhteisen työllistämistavoitteen lisäksi. Haluan myös, että olemme pystyneet luomaan säännöt alustojen hallintaan. Oulun toivon olevan 5G-testialustojen kärkipaikka, jossa todennetaan aivan uudentyyppisiä palveluja ja laitteita.

Aino: Turun osalta yksi konkreettinen tavoite on, että saamme fyysisen vierailu- ja innovaatiokeskuksen, jossa yritykset, tutkijat, yritysten sidosryhmät, kehittäjät ja opiskelijat inspiroituvat ja innovoivat hyvässä vuorovaikutuksessa. Kehitämme vierailu- ja innovaatiokeskusta osana kärkihanketta. Lisäksi toivon, että voimme kaikissa kuutoskaupungeissa 6Aikaa hyödyntämällä saada aikaan uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja.