Kyberturvallisuus ja tiedonsiirron turvaaminen autonomisten alusten kehittämisessä ja operoinnissa

Cover for article 'Kyberturvallisuus ja tiedonsiirron turvaaminen autonomisten alusten kehittämisessä ja operoinnissa'

Kyberturvallisuus tarkoittaa tietoteknisen turvan rakentamista ympäristölle, joka koostuu sen käyttäjistä, tietoliikenneverkoista, laitteista, kaikesta ohjelmistosta, prosesseista, taltioidusta ja välitettävästä tiedosta, sovelluksista, palveluista ja ylipäänsä kokonaisuuteen suoraan tai epäsuoraan liitetyistä järjestelmistä.

Kyberturvallisuus-ja-tiedonsiirron-turvaaminen-autonomisten-alusten-kehittamisessa-ja-operoinnissa