Siirry sisältöön

Kuutoskaupunkien yhteistyö kiinnosti Barcelonan Smart City Expossa

6Aika Avoimet innovaatioalustat -hanke osallistui Barcelona Smart City Expoon viime marraskuussa Citybusiness.fi-teemalla. Tapahtuma kokosi yhteen miltei 19 000 osallistujaa ja edustettuna oli yli 700 kaupunkia 120 eri maasta.

Expon pääteema oli ”Empower Cities, Empower Citizens”. Citybusiness.fi-esittelypiste sijaitsi Nordic Paviljongissa, jossa oli mukana kaupunkeja ja yrityksiä Suomen lisäksi Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Konferenssin aikana käytiin satoja keskusteluja, ja jaettiin iso määrä Citybusiness.fi-aineistoja sekä kuutoskaupunkien omia materiaaleja.

Eurooppalaisten kaupunkien lisäksi myös Yhdysvaltojen, Kanadan ja Australian osallistujat olivat kiinnostuneita siitä, miten 6Aika-kaupungit tekevät tuloksekasta yhteistyötä. Kaupunkien välinen yhteistyö on kasvamassa niin pohjoismaisella että eurooppalaisella tasolla. Kaupungit panostavat maailmanlaajuisesti entistä voimakkaammin uusien älykkäiden palvelujen kehittämiseen.

Osallistujat eri kaupungeista halusivat kuulla, miten 6Aika-kaupungit tekevät yhteistyötä, millaisia tavoitteita ja tuloksia on saavutettu, miten tuloksia hyödynnetään käytännössä eri kaupungeissa ja miten kaupunkien organisaatioita ollaan rakentamassa tukemaan uusien digitaalisten palvelujen ja sovellusten kehittämistä.

Uudenlaista osaamista, rakenteellisia muutoksia

6Aika Avoimet Innovaatioalustat -hankkeessa on saatu erinomaisia tuloksia kansainvälisestikin ajatellen. Kaupungit panostavat alustamaiseen tekemiseen, jossa hyödynnetään dataa yli toimialueiden uusien palvelujen, sovellusten ja tuotteiden kehittämisessä yhteistyössä yritysten kanssa. Kilpailu kuitenkin kiihtyy, ja kaupungit niin Euroopassa, Amerikassa kuin Aasiassakin panostavat vahvasti digitaalisten palvelujen ja sovellusten kehittämiseen.

Samalla kaupungit ovat havahtuneet siihen, että digitalisaatio vaati myös organisatorisia ja rakenteellisia muutoksia, jotta digitaalisten palvelujen hyödyntäminen olisi tehokasta. Tämä vaatii myös uudenlaisia resursseja, osaamista, toimintamalleja ja organisointia. Näin uusien, älykkäiden palvelujen kehittäminen on mahdollista yli kaupunkien eri yksiköiden, ja yhteistyö joustavaa kaupunkien, asukkaiden ja yritysten välillä.

Teksti: Tapio Koivukangas