Kuutoskaupunkien API-työkalupakki

Cover for article 'Kuutoskaupunkien API-työkalupakki'

Tämä esite on tarkoitettu luettavaksi  yhdessä Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista -julkaisun kanssa. Suosituksissa rajapintoja, niiden merkitystä osana kaupunkien palvelutarjontaa sekä rajapintoihin liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä käsitellään yleisemmällä tasolla.

 

Kuutoskaupunkien API-työkalut