Siirry sisältöön

Kun taloyhtiöistä tulee energia­tehokkaampia, hiilineutraalit kaupungit ovat askelta lähempänä

Kuva: Helsinki Marketing/Omar El Mrabt

Haaste: tiedon- ja motivaation puute taloyhtiöissä, yritysten vaikeudet markkinoille pääsyssä

Kaupunkien tavoittelema hiilineutraalius edellyttää toimenpiteitä myös taloyhtiöiltä kaupunkien alueilla. Kiinteistöjen ylläpidossa tulisi kiinnittää enemmän huomiota energiatehokkuuteen. Kehitystä hidastaa kuitenkin se, että taloyhtiöt ja isännöitsijät eivät välttämättä tiedä, miten energiatehokkuutta parannetaan ja mistä tähän liittyviä digipalveluja on saatavilla. Näitä palveluja tarjoavilla yrityksillä on haasteena puolestaan se, että data on siiloutuneena eri toimijoiden järjestelmiin, joista tiedonsaanti voi olla hankalaa.

Ilmastoviisaat taloyhtiöt testaa uusia ratkaisuja ja tuo taloyhtiöille lisää tietoa energiatehokkuudesta

Ilmastoviisaat taloyhtiöt 6Aika-hanke testaa ja kehittää ratkaisuja, joilla taloyhtiöt toimivat energiatehokkaammin. Se myös lisää taloyhtiöiden tietoisuutta energiansäästöstä.

”Testaamme energiansäästöratkaisuja Helsingissä ja Vantaalla yhteensä 6-8 taloyhtiössä yhdessä asukkaiden kanssa. Pilotoinnin ohessa on tarkoituksena kehittää datan keräämiseen, omistajuuteen ja jakamiseen liittyviä toimintamalleja”, projektikoordinaattori Aleksi Heikkilä Helsingin kaupungilta kertoo. Hankkeessa etsitään yrityksiä, jotka analysoivat kokeiluista saadun datan ja tuottavat sen perusteella suosituksia taloyhtiöille.

Tätä testataan: datan keräämistä IoT-sensoreilla

Kokeiluihin osallistuvissa taloyhtiöissä asuntoihin asennetaan IoT-sensoreita. Sensorit keräävät tietoja asuntojen lämpötilasta, ilmankosteudesta ja hiilidioksidipitoisuudesta.

”Hiilidioksidin määrä kertoo, onko talon ilmanvaihto kunnossa tai onko ilmastointi liiankin tehokasta, mikä kuluttaa turhaan sähköä”, projektipäällikkö Timo Ruohomäki Forum Virium Helsingistä sanoo. ”Huoneistojen väliset lämpötilaerot paljastavat, tarvitaanko lämmön tasapainotusta. Lisäksi selvitetään ulkolämpötilan suhdetta sisälämpötilaan.”

Ruohomäen mukaan monissa ennen 1980-lukua rakennetuissa asuintaloissa on todennäköisesti haasteita näiden tekijöiden osalta. ”Dataa keräämällä ja analysoimalla voidaan ennakoida taloyhtiöiden korjaustarpeita ja tehdä parempia päätöksiä tulevista investoinneista.”

Yksityisyyden suojasta huolehtiminen

Asunnoista kerätty sensoridata katsotaan henkilötiedoksi, joten tietoturvaan ja asukkaiden yksityisyyden suojaan kiinnitetään hankkeessa Ruohomäen mukaan erityistä huomiota. Asukkaat päättävät itse osallistumisestaan kokeiluun ja siitä, mihin omasta huoneistosta kerätty tieto päätyy.

Hankkeen suosituksia jaetaan taloyhtiöpäättäjille suunnatussa verkkokoulutusmoduulissa sekä hankkeen lopulla julkaistavassa taloyhtiöiden digioppaassa.

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanketta koordinoi Helsingin kaupunki, ja hankkeessa ovat mukana Forum Virium Helsinki, Green Building Council Finland, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY ja Vantaan kaupunki.

Syyskuun alussa alkanut hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun ja sen budjetti on 996 989 euroa.

Tutustu Ilmastoviisaat.fi  ja tilaa uutiskirje!


Lisätietoja:
Aleksi Heikkilä
projektikoordinaattori
Helsingin kaupunki
puh. 040 5403642, aleksi.heikkila(at)hel.fi

Timo Ruohomäki
projektipäällikkö
Forum Virium Helsinki
puh. 045 7840 4640, timo.ruohomaki(at)forumvirium.fi