Siirry sisältöön

Kööpenhaminassa loppukiri hiilineutraaliuden saavuttamisessa

05.05.2021 | Uutiset

Kuva: Ursula Bach

Kööpenhamina tavoittelee hiilineutraaliutta neljän vuoden sisään. Nykylaskelmat näyttävät, että kaupunki yltää yli 80 prosentin päästövähennyksiin. Mitä tämän eteen on tehty ja minkälaisia haasteita Kööpenhaminassa on vielä ratkaistavana?

Kööpenhaminan päästöttömyyteen tähtäävä ohjelma perustuu neljän eri kokonaisuuden tarkasteluun. Kokonaisuudet ovat energian kulutus, energian tuottaminen, kaupungissa liikkuminen ja kaupungin hallinnon aloitteellisuus ilmastotyössä.

Kööpenhaminan Climate Plan -ohjelman projektipäällikkö Klaus Bundgaard nostaa 6Aika-strategian Kaupunkien aika -tilaisuudessa esiin kokemuksia jokaisesta kokonaisuudesta.

– Energian kulutuksen vähentämiseksi teemme läheistä yhteistyötä kaupungin suurimman kiinteistönomistajan kanssa. Mittaamme kulutusta ja optimoimme heidän järjestelmiään niin tehokkaiksi kuin mahdollista, Bundgaard kertoo.

Tästä yhteistyöstä kerättyjä oppeja laajennetaan muualle kaupunkiin sekä muille kiinteistöalan toimijoille hyödynnettäviksi.

– Energian tuottamisessa meille on tärkeintä onnistua tuulivoiman käyttöönotossa ja hiilidioksidin talteenoton hoitavan järjestelmän luomisessa ennen vuotta 2025, Bundgaard jatkaa.

Liikkumiseen liittyen Kööpenhaminassa viimeistellään parhaillaan kahta analyysia. Analyysien tarkoituksena on osoittaa, kuinka liikkumisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää tekemällä muutoksia infrastruktuuriin.

Bundgaardin mukaan hallinnollisessa ilmastotyössä tärkeintä on asettaa hiilineutraaliutta tukevia ja riittävän kunnianhimoisia tavoitteita. Lisäksi kaupungin on testattava uusia ratkaisuja, jotka auttavat päästöttömyyden saavuttamisessa.

– Ratkaisujen on oltava sellaisia, että niitä voidaan käyttää koko kaupungin alueella.

Liikenne tuo suurimmat haasteet

Kööpenhaminan strategia tiellä hiilineutraaliuteen on jaettu kolmeen ajanjaksoon, joista jokaiseen on määritelty useita suosituksia. Strategian ensimmäinen jakso alkoi vuonna 2012. Nyt on käynnissä viimeinen jakso, johon on kirjattu yli 60 aloitetta.

Suosituksissa on mukana useita eri kohtia, jotka tähtäävät kiinteistöjen kestävään lämmitykseen. Lisäksi ehdotuksissa on esimerkiksi hiilineutraali jätevedenkäsittely ja bussiliikenne sekä ilmastotyön showroom.

Kööpenhaminan suurin haaste on liikenne. Vaikka kaupungissa liikutaan paljon polkupyörillä, yksityisautoilua ei ole onnistuttu vähentämään siinä määrin kuin on tavoiteltu. Autot ja raskaat ajoneuvot eivät käytä vaihtoehtoisia polttoaineita vielä niin paljon kuin niiden pitäisi.

– Tämä johtuu pääosin siitä, että tavoitteita ei ole asetettu tarpeeksi korkealle maan hallituksessa. Mutta asiassa on tapahtumassa muutos ja uskon, että seuraavan kolmen vuoden aikana liikenne muuttuu myös kansallisen politiikan seurauksena, Bundgaard kertoo.

Kuva: Ursula Bach

Hiilineutraali kaupunki vaatii monenlaista yhteistyötä

Päästöttömyystavoitteen saavuttamiseksi Kööpenhaminan kaupunki tekee yhteistyötä yliopistojen ja yritysten kanssa sekä toimii tulevaisuuden ilmastoratkaisujen testialustana. Kaupungissa on ollut useita projekteja, joissa on kehitetty skaalautuvia ratkaisuja.

– Yksi tällainen yhteistyöprojekti on EnergyLab Nordhavn, jossa testataan ja havainnollistetaan uusiutuvaa energiaa käyttävää, joustavaa energiajärjestelmää.

Myös yhteistyö kaupunkilaisten kanssa on tärkeää. Kaupunkilaisten pitää vähentää energiankulutustaan, vaatia hiilidioksidineutraalia energiaa ja valita pyörä tai julkinen liikenne auton omistamisen sijaan.

Esimerkkinä kaupunkilaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä on projekti nimeltään Climate Task Force.

– Käynnistämme valituissa kaupunginosissa projekteja, joissa paikallisen yhteisön kanssa laaditaan viisivuotissuunnitelma kehittämisestä. Nyt otimme mukaan ilmastokysymykset tähän normaaliin kehittämisprosessiin.

Viisi vinkkiä kaupungeille tiellä hiilineutraaliuteen

Bundgaardin mukaan jokaisessa kaupungissa on yksilöllisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat päästöjen vähentämiseen. Ne voivat kummuta kaupungin historiasta, sijainnista tai asukkaista.

Kööpenhaminan tekemästä ilmastotyöstä on kuitenkin kertynyt oppeja, jotka voivat hyödyttää myös muita kaupunkeja. Bundgaard kehottaa kaupunkeja kiinnittämään huomioita seuraaviin seikkoihin:

1) Aseta kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, joka venyttävät kaupungin rajoja, edellyttävät innovaatioita ja välittömiä toimia.

2) Tee kokonaisvaltainen ilmastosuunnitelma, jossa on lyhyen aikavälin tavoitteita, jotka mahdollistavat kuitenkin joustavuuden.

3) Kutsu kaupunkilaiset, yritykset ja yliopistot mukaan muutoksen tekemiseen.

4) Käytä kaupunkia testausalustana tulevaisuuden ilmastoratkaisuille.

5) Tee yhteistyötä ja ota oppia muilta kaupungeilta, joilla on samanlaisia tavoitteita.

Katso Kööpenhaminan Climate Plan -ohjelman projektipäällikkö Klaus Bundgaardin puheenvuoro 6Aika Kaupunkien aika -tilaisuudessa: https://youtu.be/yFB2u7LiTRI. Bundgaardia myös haastateltiin juttua varten.