Siirry sisältöön

Kokeilutoiminnan vaikutukset yritysten liiketoimintaan – Case Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten kaupungin kanssa järjestettyyn kokeilutoimintaan osallistuminen on vaikuttanut mukana olleiden yritysten liiketoimintaan. Työtä varten haastateltiin yrityksiä, jotka olivat osallistuneet autojen pysäköintikokeiluihin Turussa. Kokeilut olivat osa Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hanketta.

Työn tavoitteena oli luoda puuttuva osa kysymyspatteristoon, joka sisältää eri aihealueita koskien kokeilujen toteuttamista. Kaupungin on tarkoitus hyödyntää kyselyä tulevaisuudessa työkaluna eri kokeiluissa.

Korpela, Nelli: Kokeilutoiminnan vaikutukset yritysten liiketoimintaan (pdf)