Siirry sisältöön

Kokeilut kunnissa ja kaupungeissa -opas auttaa kokeilutoiminnan järjestämisessä

Kokeilutoiminta on yleistynyt kunnissa ja kaupungeissa viime vuosina. Uusien palveluiden ketterälle kehittämiselle on tullut entistä suurempi tarve ja samaan aikaan myös käyttäjät odottavat parempaa käytettävyyttä. Luonnollista onkin, että eri osapuolten kesken tehtävä yhteiskehittäminen on nostanut suosiota uusien ratkaisujen kehittämisessä.

Kasvun ekosysteemit 2 – Kaupunki kokeilualustana -hanke on tuottanut oppaan kokeilutoiminnan kehittämistä varten. Hanke on ollut itsessään kokeilualustojen kokeilutoimintaa; erilaisia kokeilutoiminnan toteutusmalleja on testattu Turussa, Oulussa ja Vantaalla. Näin on saatu kokemuksia erilaisista yhteistyömalleista. Tavoitteena on ollut kaupunkien kokeilupalveluiden asiakaslähtöisyyden parantaminen ja juurruttaminen osaksi kaupunkien palvelutarjontaa ja pysyvää toimintaa. Konkreettisena tavoitteena on ollut, että kaikki tarvittava tieto kokeiluista löytyy jatkossa yhdestä osoitteesta kaupunkien verkkosivuilla.

Hankkeen toteuttajat ovat halunneet myös jakaa kertynyttä osaamista eteenpäin muiden hyödynnettäväksi. Tätä tukemaan on laadittu Kokeilemisen opas kokeilutoiminnan järjestäjille: kunnille, kaupungeille ja TKI-toimijoille. Oppaassa nostetaan esille kokeilutoiminnan teemoja ja vinkkejä kehittäjille.

Lue lisää: Kokeilut kunnissa ja kaupungeissa. Kokeilemisen opas kokeilutoiminnan järjestäjille: kunnille, kaupungeille ja TKI-toimijoille

Lisätietoa:

Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen
Turun kaupunki
anna-mari.sopenlehto-jokinen@turku.fi

Liisa Pietikäinen
BusinessOulu
liisa.pietikainen@businessoulu.com

Susanah Aalto
Vantaan kaupunki
susanah.aalto@vantaa.fi

Kuva: Turun kaupunki