Siirry sisältöön

Kokeilut kunnissa ja kaupungeissa. Kokeilemisen opas kokeilutoiminnan järjestäjille: kunnille, kaupungeille ja TKI-toimijoille

Kokeilutoiminta on yleistynyt kunnissa ja kaupungeissa viime vuosina. Lisäksi uusien palveluiden ketterälle kehittämiselle on tullut entistä suurempi tarve ja samaan aikaan myös käyttäjät odottavat parempaa käytettävyyttä. Luonnollista onkin, että eri osapuolten kesken tehtävä yhteiskehittäminen on nostanut suosiota uusien ratkaisujen kehittämisessä.

Kokeileminen ja kokeilutoiminta ovat osa innovaatio- ja kehittämistoimintaa. Se on parhaimmillaan tavoitteellista, systemaattista ja uusia ratkaisuja oppivasti luovaa toimintaa. 6Aika-hankekokonaisuudessa on kehitetty kaupunkien kokeilutoimintaa jo vuodesta 2014. Kokeilutoiminnan oppeja on koottu useaan julkaisuun, kokeilutoimintaa ja sen kehittämistä on esitelty kaupunkien ja kehitysyhtiöiden verkkosivuilla ja julkaisuja on tehty eri näkökulmista, Yhteistä näille kaikille on kokeilukulttuurin edistäminen ja kaupunki kokeilualustana -ajatuksen juurruttaminen. Tämä on ollut ja on edelleen iso toimintakulttuurin muutos.

Lue lisää kokeilutoiminnan järjestämisestä oppaasta:

Kokeilut kunnissa ja kaupungeissa. Kokeilemisen opas kokeilutoiminnan järjestäjille: kunnille, kaupungeille ja TKI-toimijoille (pdf)

Opas on tuotettu Kasvun ekosysteemit 2 – kaupunki kokeilualustana -hankkeessa. Se on Turun, Oulun (Business Oulu -liikelaitos) ja Vantaan kaupunkien yhteinen hanke, jonka tavoitteena on yritysten innovaatiotoiminnan kehittäminen ja mahdollistaminen. Hankkeen näkökulmana on erityisesti yritykset osana kaupunkien kokeilutoimintaa ja TKI-toimijat, joilla on merkittävä rooli kaupunkien kokeilutoiminnan kehittämisessä, juurruttamisessa ja edelleen kehittämisessä.