Siirry sisältöön

Kokeilujen kautta hiilineutraaleihin kaupunkeihin?

Ilmastonmuutos asettaa yhteiskunnille haasteita, jotka läpileikkaavat kaupunkien toimintaa. Ilmastopolitiikan tavoitteet edellyttävät uusien teknisten ratkaisujen kehittämistä ja jalkauttamista, mutta myös uudenlaisia poliittisia ohjauskeinoja sekä muutoksia yksittäisten ihmisten arkisissa käytännöissä.

Julkaisussa arvioidaan Ilmastokatu-hankkeen toteutusta ja siinä saatuja onnistumisia sekä kohdattuja vaikeuksia. Kokeilukulttuurin periaatteiden mukaan raportissa myös tunnistetaan hankkeesta poikineita oppimismahdollisuuksia. Tarkemmin hanketta arvioidaan (1) oppimisen, (2) osallistamisen (3) julkisen keskustelun luomisen sekä (4) rakenteiden ja käytäntöjen haastamisen kautta.

Antti Seppälä, Simo Haanpää, Johanne Klein & Sirkku Juhola, Aalto-yliopiston julkaisusarja, TIEDE + TEKNOLOGIA, 2/2017:
Kokeilujen kautta hiilineutraaleihin kaupunkeihin? Ilmastokatu-hankkeen arviointiraportti