Siirry sisältöön

Kiviaineshuollon tukialueet Varsinais-Suomessa

Selvityksen tarkoituksena on löytää paikkatietotarkastelun avulla alueita, jotka ovat jo nyt tai tulevaisuudessa tärkeitä tehokkaalle kiviaineshuollolle Varsinais-Suomessa.

Kiviaineshuollolle on tärkeää varata riittävästi toimintaedellytyksiä kohtuullisten etäisyyksien ja soveltuvien liikenneyhteyksien päästä kiviainesten käyttökohteista. Tämä selvitys on toteutettu osana 6Aika: CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa -hanketta.

Kiviainesten kulutus Suomessa on Infra ry:n mukaan vuosittain noin 25 tonnia asukasta kohden. Varsinais-Suomen alueella tämä tarkoittaa karkeasti arvioituna vuosittain noin 12 miljoonaa tonnia kiviaineksia, tai miljoonaa rekkalastillista. Kiviainekset ovat uusiutumaton luonnonvara, jonka otolla on merkittäviä paikallisia ympäristövaikutuksia. Lisäksi erityisesti kuljetuksista aiheutuu päästöjä, kuten kasvihuonekaasuja, pienhiukkasia ja melua.

Tässä selvityksessä on etsitty paikkatietotarkastelun avulla alueita, jotka ominaisuuksiensa puolesta voivat olla soveltuvia kiviaineshuollon tukialueiksi. Tarkastelussa on huomioitu sekä kalliokiviainesten oton edellytyksiä, että uusiomateriaalien käyttöön liittyvän terminaalitoiminnan edellytyksiä.

Selvityksen lisäksi voit tutustua paikkatietoaineistoon kiviaineshuollon tukialueiksi mahdollisesti kelpaavista alueista Varsinais-Suomessa.

Kiviaineshuollon tukialueet Varsinais-Suomessa (pdf)

Paikkatietoaineisto: Mahdolliset Kiviaineshuollon tukialueet Varsinais-Suomessa (linkki tietoaineistoon)

Selvityksen on toteuttanut Varsinais-Suomen liitto.