Siirry sisältöön

Kirjoittajahuone-oppikirjan tavoitteena on sanallistaa kirjoittajahuoneen keskeiset piirteet, kuvata VWR-malli ja pohtia Virtual Writers’ Room -hankkeen aikana heränneitä ajatuksia. Kirja on suunnattu opiskelijoille, ammattilaisille ja alasta kiinnostuneille.

Julkaisu on tuotettu osana 6Aika: Virtual Writers’ Room -hanketta. ESR-rahoitteisen hankkeen tavoitteena oli kouluttaa vaikeassa työllistymistilanteessa olevia käsikirjoittajia työskentelemään ammattimaisissa kirjoittajahuoneissa. Lisäksi hankkeessa järjestettiin Masterclass-tapahtumia ja tutkittiin virtuaalista kirjoittajahuonetyöskentelyä. Hanketta toteuttivat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu vuosina 2018–2021.

Kirjoittajahuone-oppikirja (pdf)