Siirry sisältöön

Kevään 2021 EAKR-haussa vahvistetaan käynnistyneiden 6Aika-hankkeiden vaikuttavuutta

Vuoden 2021 EAKR-haussa kuutoskaupungit hakevat hankkeita, jotka täydentävät uudella, konkreettisella kokonaisuudella käynnissä olevaa tai jo päättynyttä 6Aika EAKR-hanketta. Kyseessä on siis täydennyshaku jo toteutetuille 6Aika-hankkeille. Haussa haetaan hankkeita Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 toimintalinjaan 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen ja sen erityistavoitteisiin:

  • 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
  • 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
  • 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Uusilla hankkeilla on tarkoitus vahvistaa aiempien 6Aika-hankkeiden vaikuttavuutta ja parantaa niiden tuloksellisuutta – esimerkiksi uusilla kokeiluilla tai tulosten levittämiseen liittyvillä toimenpiteillä. Hankkeet tehostavat 6Aika-strategiassa tuotettujen tulosten näkyvyyttä sekä juurruttamista, käyttöönottoa ja/tai leviämistä. Nyt haettavat hankkeet ovat lyhytkestoisia, puolesta vuodesta vuoteen ja niiden budjettien tulee olla linjassa keston kanssa.

Vuoden 2021 haku on yksivaiheinen. Haku käynnistyy 1.2. ja päättyy 28.2.2021.

Kuka voi hakea?

Hankkeiden on rakennettava konkreettista yhteistyötä kuutoskaupunkien (Espoo, Helsinki, Tampere, Turku, Oulu ja Vantaa) välille. Hankkeet ovat vähintään kahden toteuttajan yhteishankkeita, ja toimijoiden on tultava vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta.

Haettavien hankkeiden hankekonsortio voi olla osittain eri kuin alkuperäisessä 6Aika-hankkeessa, johon uusi hanke kytkeytyy. Esimerkiksi päätoteuttaja voi olla eri tai alkuperäisestä konsortiosta voi olla mukana vain osa.

Tuensaajina voivat olla yritykset, yritysryhmät ja -verkostot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset ja osuuskunnat. On kuitenkin huomioitava, että maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen. Vain ohjelma-asiakirjassa mahdollisiksi tuensaajiksi määritellyt organisaatiot voivat toimia hakijoina ja tuensaajina.

Miten osallistun 6Aika EAKR-hankehakuun?

Jos sinulla on hankeidea, ole ensin yhteydessä kaupunkien 6Aika-koordinaattoreihin. He auttavat hakijoita ideoiden jalostamisessa ja sopivien hankekumppaneiden etsimisessä.
6Aika-kaupunkikoordinaattoreiden yhteystiedot

Tutustu huolellisesti hakuilmoitukseen ja hakijan ohjeeseen Rakennerahastot.fi -sivustolla. Lisätietoja hankehaun käytännöistä löydät myös hakuinfon 20.1. materiaaleista (tämän sivun alareunassa).

Hankehakemukset jätetään viimeistään hakujakson viimeiseen päivään 28.2. mennessä EURA 2014 -järjestelmään osoitteessa www.eura2014.fi.

Linkki hakuilmoitukseen Rakennerahastojen sivuilla
6Aika-esitys hakuinfossa 20.1.2021 (pdf 1,5 Mt)
Uudenmaan liiton esitys hakuinfossa 20.1.2021 (pdf 1,2 Mt)