Siirry sisältöön

Kaupunkien roolin innovaatiotoiminnassa mullistanut 6Aika-strategia päättyy – yhteiskehittäminen jatkuu ekosysteemi­sopimuksissa

6Aikaa ohjanneiden ryhmien ja koordinaation lopputilaisuus pidettiin Tampere Smart City Weekillä kesäkuussa. Kuvassa nykyisiä ja aiempia kaupunkikoordinaattoreita ja 6Aika-strategiatoimiston työntekijöitä.

Kahdeksan vuotta kestänyt 6Aika-strategia on sisältänyt useita onnistuneita kaupunkikehittämisen ja työllisyyden hankkeita Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Tuloksista ovat hyötyneet kaupunkien ja kaupunkilaisten lisäksi yritykset, korkeakoulut, muut oppilaitokset ja järjestöt.

Suurten kaupunkien kohtaamat kehittämishaasteet ovat monesti samanlaisia. Haasteiden ratkaisemiseksi on järkevää tehdä yhteistyötä, sillä yhdessä kaupungissa kehitettyä toimintaa tai palvelua voidaan käyttää hyväksi myös muissa kaupungeissa.

– 6Aika-strategiassa erityisen onnistunutta oli yhteistyön tiivistyminen ja parantuminen kuutoskaupunkien välillä, sanoo Helsingin kaupungin elinkeino-osaston vs. yksikön päällikkö Kimmo Heinonen.

Espoon kaupungin elinkeinojohtaja Harri Paananen on Heinosen kanssa samoilla linjoilla. Hän lisää, että 6Aika-strategian aikana syntynyt yhteistyön laajuus oli myös uudenlaista: 6Aika toimi sillanrakentajana paitsi kaupunkien välillä myös muiden toimijoiden, kuten yritysten ja yliopistojen välillä.

Esimerkiksi Espoossa kehitettiin kaupungin varhaiskasvatusta, oppilaitoksia ja oppimisympäristöjä usean toimijan yhteistyössä. Yhteistyön ansiosta kasvatuksen toimialan kehittämiseen saatiin luotua selkeä toimintamalli ja pelisäännöt eri osapuolille.

– Tämä madaltaa kynnystä tehdä yhteistyötä jatkossakin, Paananen lisää.

Kaupungit kehittämisen moottoreina

6Aika-strategiassa rahoitettiin konkreettista tekemistä. Kokeilemalla kehittämisen myötä kaupungeista tuli sekä kokeiluympäristöjä että ketterämpiä yhteiskehittäjiä. Yrityksissä ja korkeakouluissa huomattiin, että kaupunki on hyvä kumppani innovaatioiden testaamisessa ja kehittämisessä.

Monet yritykset saivat 6Aika-yhteistyöstä referenssejä, jotka auttoivat pääsemään kansainvälisille markkinoille ja saamaan lisärahoitusta.

– Valtio toimii ylätasolla innovaatiotoiminnassa, mutta kaupungeilla on tarjota aito fyysinen maailma palveluineen kokeiluja varten, Paananen kertoo.

Hän toivoo, että kaupungeille annettaisiin jatkossa entistä enemmän mahdollisuuksia ja resursseja toimia innovaatioiden ja kehittämisen moottorina.

6Aika-strategiatyöskentelyn aikana opittiin, millaiseen kehittämistyöhön tämäntyyppinen innovaatio-ohjelma soveltuu. Heinosen mukaan Helsingissä yksi suuri onnistuminen oli juuri kaupungin innovaatioalustatoiminnan pitkälle hioutuminen.

– Innovaatioalusta Testbed Helsinki jäi elämään ja jatkaa kulkuaan.

Kaupunkien kehittäminen jatkuu ekosysteemisopimuksilla

6Aika opetti, että kaupunkikehittämisen ohjelmien on oltava kaupunkilähtöisiä. Useat hankkeet ja kokeilut ovat auttaneet kaupunkeja tunnistamaan myös uusia mahdollisuuksia ja kehittämiskohteita.

Kaupunkien kehittäminen jatkuu ekosysteemisopimuksissa, kun 6Aika päättyy heinäkuussa. Sopimusten piirissä on kuutoskaupunkien lisäksi iso joukko muita suomalaiskaupunkeja. Kaikkiaan kaupunkeja on mukana 18. Ekosysteemisopimusten kehittämisteemat, kuten kestävään kehitykseen liittyvät hankkeet, ovat osittain samoja kuin 6Aika-strategiassa.

Heinonen ja Paananen kokevat, että kaupunkien rajat ylittävän yhteistyön olisi tärkeää säilyä ekosysteemisopimuksissa. Paananen mainitsee, että yhteistyö kaupunkien välillä on lisännyt selvästi tulosten kansallista vaikuttavuutta.

Pääkaupunkiseudulla kehittäminen jatkuu yhteisessä ekosysteemisopimuksessa. Heinonen ja Paananen ovat tästä mielissään. Yhteinen sopimus turvaa tiiviin yhteistyön jatkumista ainakin kolmen kaupungin kesken.

– 6Aika-strategian ansiosta olemme nyt viisaampia toteuttamaan yhdessä innovaatio-ohjelmia, Heinonen lisää.

Lämmin kiitos 6Aika-yhteistyötä vuosien varrella tavalla tai toisella tehneille! 6Aika-strategian ja yksittäisten hankkeiden tuloksia on koottu Tulosta syntyy -osioon. Verkkosivuja ei päivitetä strategian päättymisen jälkeen, mutta ne ovat saatavilla vielä hyvän aikaa.