Siirry sisältöön

Kaupunkien ostolaskut avoimeksi dataksi

27.01.2016 | Uutiset

Jo yli kymmenen suomalaista kaupunkia on avannut ostolaskunsa avoimena datana. Näin tieto kaupunkien hankinnoista on tehty avoimeksi ja saatettu helposti hyödynnettävään muotoon.

Kuntien avatessa dataa yhä innokkaammin on tullut tarve yhteisille pelisäännöille. Nyt laaditulla Kuntien ostolaskujen avaamisohjeella päästään siihen, että kaupunkien ostolaskut saadaan julki yhtenäisessä muodossa. Ohjetta on ollut mahdollisuus kommentoida syksystä 2015 alkaen ja sen työstämistä jatketaan kevään 2016 aikana. Avaamisohjetta ovat tehneet yhteistyössä kuutoskaupungit ja Kuntaliitto.

Toiminta läpinäkyväksi

Ostolaskujen avaaminen lisää kuntien toiminnan läpinäkyvyyttä, mikä vahvistaa demokratiaa. Ostolaskujen avaamisella voidaan lisätä myös kustannustietoisuutta ja hakea sitä kautta mahdollisia säästöjä.

Ostolaskujen avaamisohjeella varmistetaan avausten yhdenmukaisuus, jolloin eri kaupunkien dataa on helppo käyttää aineistona sovelluksissa. Kaupunkien kuluja voidaan vaikkapa visualisoida helposti ymmärrettävään muotoon. Avointa dataa voi periaatteessa hyödyntää kuka tahansa: sovelluskehittäjät, yritykset, toimittajat, opiskelijat, tutkijat ja kaikki kansalaiset.

Ostolaskujen avaamisohje on osa Avoin data ja rajapinnat -kärkihanketta. Hankkeessa julkisen datan avaaminen tuodaan osaksi Suomen kuuden suurimman kaupungin normaalia toimintaa ja tarjotaan kaupunkien tuottamaa tai keräämää dataa mahdollisimman laajasti kaikkien käyttöön. Uusille kokeiluille ja palveluille tarjotaan myös kiinnostava testiympäristö.

Kuva: Steven Depolo, CC-BY 2.0