Siirry sisältöön

Kaupunki kokeilualustana -hanke avaa väylän kaikkia hyödyttäviin palvelukehittämisen kokeiluihin

Kaupunkiympäristössä tehtävät palvelukokeilut tuottavat merkittäviä hyötyjä niin liike-elämälle kuin kaupungeille ja kaupunkilaisille. Turun, Oulun ja Vantaan yhteisessä Kasvun ekosysteemit 2 – kaupunki kokeilualustana -hankkeessa luodaan malli, joka helpottaa yritysten ja organisaatioiden kanssa tehtävää palveluiden yhteiskehittämistä ja kokeilujen toteuttamista. Nyt kehitettävä toimintamalli otetaan käyttöön jo vuonna 2022.

Minkä tahansa tuotteen tai palvelun kehittämisessä testaaminen on ainoa varteenotettava tapa varmistua siitä, että hyvä ajatus toimii myös käytännössä. Kaupungit ja niiden hankkeet tarjoavat oivallisia testausmahdollisuuksia yritysten sekä tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoimijoiden (TKI) palvelutuotekehitykselle, mutta toistaiseksi esimerkiksi tiedonsaanti ja selkeiden toimintamallien puute ovat hidastaneet kokeilukulttuurin omaksumista ja juurtumista.

Kasvun ekosysteemit 2 – Kaupunki kokeilualustana -hankkeessa Turku, Oulu ja Vantaa rakentavat yhteiskehittämisen toimintamalleja, jotka sujuvoittavat yhteistyötä yritysten, TKI-toimijoiden ja kaupunkien välillä. Malli on tarkoitus ottaa käyttöön jo vuonna 2022.

– Avaamme yrityksille ja TKI-organisaatioille mutkattoman reitin kaupunkien kanssa tehtävään yhteiskehittämiseen ja luomme toimivan mallin kokeilujen läpivientiin. Aiemmissa 6Aika-hankkeissa on huomattu, että todellisessa kaupunkiympäristössä tehtävät kokeilut ovat tehokkaita kehityksen vauhdittajia. Kokeilujen kautta myös kaupunkilaiset pääsevät antamaan kehitystyötä ohjaavaa palautetta, kertoo Turun 6Aika-kaupunkikoordinaattori Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen.

Onnistuneita kokeiluja on tehty jo esimerkiksi pysäköinnin, logistiikan tai vaikkapa verkko-ostosten noutoon liittyvien palveluiden saralla.

– Kokeilujen myötä yritykset saavat markkinakelpoisempia tuotteita ja kokeilut voivat lyhentää innovaatioaikaa sekä aikaistaa markkinoille menoa, kertoo Oulussa hankkeen projektipäällikkönä toimiva Liisa Pietikäinen.

Paras malli syntyy yhteistyöllä

Kokeilujen tarkoituksena on löytää toimivia ratkaisuja kaupunkistrategioissa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuten itse kokeiluissa, myös toimintamallin kehittämisessä huomioidaan yritysten ja TKI-organisaatioiden tarpeet ja tavoitteet.

– Toimivan mallin luomiseen tarvitaan kaikkien osapuolten asiantuntemusta. Keräämme yrityksiltä ja kokeilutoimintaa toteuttavilta tietoa ja kokemuksia, joiden pohjalta voimme toteuttaa muun muassa kaikille avoimia yhteiskehittämisen työpajoja ja lisätä siten kaikkien osallistujien ymmärrystä kokeilutoiminnasta, sanoo Pietikäinen.

Osallistaminen, osallistuminen ja yhteiskehittäminen sekä avoimuus ovat läpileikkaavia teemoja niin hankevaiheessa kuin itse kokeiluissa. Kaikki hankkeessa tuotettava tieto – myös yksittäisten kokeilujen tulokset – tulee olemaan avoimesti saatavilla.

– Tarkoituksena ei ole kuitenkaan paljastaa yritysten bisnesideoita, vaan jakaa tietoa kokeilujen myötä saavutettavista hyödyistä ja antaa esimerkiksi toisille kaupungeille eväitä omaan kehitystyöhönsä, sanoo Sopenlehto–Jokinen.

Yhtenä hankkeen kulmakivenä toimiikin laaja materiaalipankki, joka tarjoaa muun muassa opastusta ja strukturoituja malleja palveluiden kehittämiseen.

– Haluamme, että kaikki osallistujat saavat yhteiskehittämisestä ja kokeiluista mahdollisimman suuren hyödyn. Materiaalipankki auttaa yrityksiä ja TKI-toimijoita eteenpäin myös käytännön kokeilujen toteuttamisen jälkeen, kertoo Vantaan projektipäällikkö Susanah Aalto.

Tarvittava tieto yhdeltä luukulta

Vaikka yhteiskehittämisen ja kokeilujen hyödyt ovat kutakuinkin kiistattomia, on vastaavia hankkeita tehty kansainvälisestikin tarkasteltuna suhteellisen vähän. Positiivisena esimerkkinä toimii kuitenkin Helsinki, jossa 6Aika-kärkihankkeen myötä tuotettu Testbed-alusta on jo käytössä. Kaupungit kokeilualustana -hankkeen tarkoituksena ei kuitenkaan ole vain kopioida Helsingin mallia, vaan luoda siirrettävä, levitettävä ja erilaisten tarpeiden mukaan skaalautuva malli uudenlaiseen kumppanuuteen kaupunkien kanssa.

– Helsinki tarjoaa hankkeeseen tarvittaessa sparrausapua ja kehitysvaiheessa hyödynnetään myös erilaisten toimijaverkostojen kokeilutoiminnasta saatuja kokemuksia, sanoo Sopenlehto-Jokinen.

Hankkeen konkreettisena lopputulemana toteutetaan verkkosivusto, joka toimii niin sanotulla yhden luukun periaatteella: Kokeilutoiminnasta kiinnostuneet yritykset ja TKI-toimijat löytävät sivustolta tarvitsemansa tiedot ja yhteyshenkilöt helposti, ja voivat antaa omia ehdotuksiaan kokeiluista.

– Haluamme tarjota palvelukehittäjille oikeaa ja aitoa yhteistyötä, joka hyödyttää kaikkia osapuolia. Tavoitteena on, että jo ensi vuonna meillä on käytössä toimiva alusta, jonka avulla kokeilujen toteuttaminen kaupungeissa onnistuu entistä helpommin, sanoo Sopenlehto-Jokinen.

Lue lisää: Kasvun ekosysteemit 2 – Kaupunki kokeilualustana -hanke

Lisätietoa:

Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen, 6Aika-kaupunkikoordinaattori
Turun kaupunki
anna-mari.sopenlehto-jokinen(at)turku.fi

Liisa Pietikäinen, projektipäällikkö
Toimintaympäristöjen kehittämispalvelut, BusinessOulu -liikelaitos
Oulun kaupunki
liisa.pietikainen(at)businessoulu.com

Susanah Aalto, projektipäällikkö
Kasvupalvelut, Vantaan kaupunki
susanah.aalto(at)vantaa.fi

Teksti: Turun kaupunki
Kuva: Lauta Vanzo, Tampereen kaupunki