Siirry sisältöön

Siirtyminen lineaarisesta taloudesta kohti kiertotaloutta haastaa toimijat yhdessä kehittämään uudenlaisia toimintatapoja- ja liiketoimintamalleja. Hyödyntämällä paremmin maamassoja, kuten savimaita, kiviaineksia ja teollisuuden sivutuotteita maapallon ehtyviä luonnonvaroja säästetään myös tuleville sukupolville.

Teollisuus voi kehittää uusia kiertotalouden mukaisia tuotteita ja palveluita, joita voidaan ottaa käyttöön kaupungeissa. Toisaalta kaupungit voivat tarjota yrityksille mielenkiintoisia kokeiluympäristöjä. Tarvitsemme rohkeutta kokeilla ja kehittää jätemateriaaleja nykyistä ympäristöystävällisempään ja kilpailukykyisempään suuntaan.

CircVol-hankkeen tavoite on ollut edistää suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen uudelleen käyttöä sekä koota alan kansallinen toimijaverkosto alan yrityksistä, korkeakouluista sekä julkisen sektorin edustajista.

Tämän tulosjulkaisun kautta voit tutustua tarkemmin hankkeen tuloksiin suurivolyymisten virtojen ja maamassojen parissa.

Kaupunki kestävällä maalla (pdf)