Vantaa

Rohkea Vantaa toimii avoimesti yhteistyössä

6Aika tuo Vantaalla yhteen yritykset, oppilaitokset ja muut toimijat. Aktiivinen ja luonteva yhteistyö arjessa on luonut monia verkostoja, joissa tapahtuu uudenlaista kaupunkikehittämistä.

Vantaan 6Aika-toiminnan kärkinä ovat innovatiivisuus, avoimuus ja vahva yhdessä tekemisen tahto. Nopeasti kasvavalle ja elinvoimaiselle Vantaalle on tärkeää hyödyntää digitalisaation mahdollisuudet tehokkaasti sekä ratkoa kaupunkien nykyajan haasteita esimerkiksi edistämällä vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja yritysten käyttöön. 6Aika tarkoittaa Vantaalla uuden rohkeaa kokeilua. Sujuvuus, asiakaslähtöisyys ja yhteiskehittäminen on nostettu keskiöön. 6Aika-hankkeet ja niiden luomat toimintamallit tuovat Vantaalle ajantasaista osaamista sekä tukevat kaupungin strategiaa ja muuta älykästä kaupungin kehittämistä.

6Aika on onnistuttu viemään Vantaalla osaksi ihmisten arkea; hankkeiden ja kokeiluiden avulla on kehitetty niin asukkaiden työllistymistä, liikkumista, elinympäristöjä kuin palveluja entistä paremmiksi. Yritykset ovat verkostoituneet ja lisänneet yhteistyötä keskenään. Tämä on vahvistanut niiden kilpailukykyä entisestään. 6Aika on keskittynyt Vantaan kasvukeskusten, kuten Tikkurilan ja Aviapoliksen kehittämisen ohella esimerkiksi muiden yritysalueiden, kuten Petikko-Variston ja Porttipuiston uudistamiseen aktiivisen yritysyhteistyön avulla. Kaupungin omissa toimintatavoissa, esimerkiksi kaavoituksessa ja lupaprosesseissa, on kehitetty myös yritysten ja yhteisöjen mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Tämä on näkynyt niin Tikkuraitin kuin Myyrmäen alueen kaavasuunnittelussa. Samalla yhteistyö kaupungin sisällä on tiivistynyt yli toimialarajojen.

Yhteisöllinen Vantaa on hyvä kumppani niin yrityksille, asukkaille kuin yhteisöille. Haluamme kehittää kaupunkiamme rohkeasti ja olla tulevaisuuden suunnannäyttäjiä myös muille.  Tervetuloa Vantaalle!

Lue lisää Vantaan 6Aika-toiminnasta kaupungin sivuilta.


Mariliinu Ahlström
Projektipäällikkö
mariliinu.ahlstrom(at) vantaa.fi
puh. 0400 337 924

 

20.05.2019

Logistiikka- ja työmaakoneiden ja -kuljetusten päästöt ovat merkittävä osa kaupunkien liikennepäästöistä. Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hanke HNRY keskittyy yritysten ja raskaan liikenteen päästöjen vähentämiseen työmailla ja satama-alueilla.

LUE LISÄÄ »
15.05.2019

Vantaalla on tehty ilmastotekoja ja kehitetty resurssiviisaita ratkaisuja yhdessä yritysten kanssa esimerkiksi Tikkurilassa ja kaupungin yritysalueilla.

LUE LISÄÄ »
29.04.2019

Työssäoppimisen malli yhdistää työkokeilun tai palkkatuella työskentelyn tutkinnon suorittamiseen.

LUE LISÄÄ »
09.04.2019

Tutustu liikkumisen kokeiluihin, jotka tehdään pääkaupunkiseudulla tänä kesänä.

LUE LISÄÄ »
26.03.2019

Hanke kannusti pk-yrityksiä kehittämään toimintaansa omistajanvaihdosta silmällä pitäen. Yrittäjät saivat tarvittaessa myös yksilöllistä neuvontaa. Hanke teki yhteistyötä yli 80 yrittäjyyttä edistävän organisaation kanssa.

LUE LISÄÄ »
05.02.2019

Lähes kaikki yritykset voivat hyötyä robotiikan käyttöönotosta. Suomeen tarvittaisiin myös lisää robotteja valmistavia yrityksiä.

LUE LISÄÄ »
28.01.2019

Perille asti -hanke etsii yrityksiltä uusia liikkumisen ratkaisuja kevään ja kesän kokeiluihin Espoon Rantaraitille ja saaristoon, Vantaan matkailukohteisiin ja Aviapoliksen alueelle sekä asukkaiden liikkumiseen Helsingin Jätkäsaaressa.

LUE LISÄÄ »
08.01.2019

Konsultaatioihin voi ilmoittautua paikallisen projektipäällikön kautta. Metropolia julkaisi myös koulutusmateriaalia yrityksille.

LUE LISÄÄ »
20.12.2018

Haastepajoissa työnhakijat ratkovat yritysten tarpeita esimerkiksi liiketoiminnan kehittämisen, tuote- ja palvelukehityksen sekä myynnin ja markkinoinnin saralla.

LUE LISÄÄ »
11.12.2018

Tavoitteena on tuottaa uutta liiketoimintaa yrityksille ja edistää kasvuhakuisten yritysten kiinnittymistä niiden tarpeita tukeviin verkostoihin ja innovaatioekosysteemeihin.

LUE LISÄÄ »
Jaa artikkeli