Oulu

Lisää työpaikkoja, elinvoimaa ja liiketoimintaa

Oulun kaupunki rakentaa yhdessä kansainvälisiä menestystarinoita ja hyödyntää rohkeasti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Kehitämme vaikuttavia palveluita ja toimintaamme asiakaslähtöisesti, tietoon perustuen. Järjestämme palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. 6Aika-hankkeissa tapahtuva kehitystyö tuo alueelle työpaikkoja, yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia sekä elinvoimaa.

Oulun kaupunki haluaa olla paras paikka yritystoiminnan kasvulle. Kasvu luo elinvoimaa, yrittäjyyttä ja työpaikkoja. Esimerkiksi Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeen Oulun osaprojekti on perustunut Oulun vahvoihin osaamisaloihin, kuten langattomaan viestintäteknologiaan, 3D/virtuaalikaupunkialustaan ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen. Myös muilla kärkihankkeilla ja pilottihankkeilla on tähdätty ja tähdätään edelleen yritystoiminnan kasvuun ja alueen elinvoimaisuuteen.

6Aika on suuri kokonaisuus, joka tuo Oulun alueelle uusia aktiviteetteja ja mahdollistaa olemassa olevien yritysten kilpailukyvyn paranemisen. 6Aika täydentää ja yhdistää muita alueen yritysrajapinnassa toimivia kehityshankkeita. Yhdessä tekeminen ja korkea osaaminen luovat perustan menestykselle.

Lisätietoja Oulun 6Aika-toiminnasta:
6Aika-strategia (Oulun kaupungin sivut)
Oulun kaupungin kehittämishankkeet
BusinessOulun sivut


Soile Jokinen
Asiantuntija
soile.jokinen (at) businessoulu.com
puh. 050 322 2974
www.ouka.fi

Jaa artikkeli