Helsinki

Yhteistyöllä parempiin tuloksiin

Helsingin keskeisenä tavoitteena 6Aika-strategiassa on luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tätä kautta asukkaille uusia työmahdollisuuksia.

Avoin data -painopisteen toteutusta kärkihankkeessa vetää tietokeskus. Tarkoituksena on edesauttaa datojen avaamista ja hyödyntämistä erityisesti liiketoiminnan näkökulmasta. Avoimissa innovaatioalustoissa tavoitteena on vahvistaa Helsingin valmiuksia toimia kehitysalustana uusille ratkaisuille yhteistyössä yritysten ja muiden kumppanien kanssa. Helsingin osalta avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeessa jatketaan mm. Kalasataman kehittämistä älykkäänä kaupunginosana. Avoimessa osallisuudessa ja asiakkuudessa Helsinki on aktiivisesti mukana kuutoskaupunkien yhteisessä kärkihankkeessa.

Helsingin kannalta strategian toteutuksessa oleellista on tiivis yhteistyö ja yhdessä oppiminen kuutoskaupunkien kesken. Lisäksi tarvitaan aitoa vuoropuhelua ja yhdessä tekemistä kaupunkikonsernin sisällä.

Lue lisää Helsingin 6Aika-toiminnasta kaupungin sivuilta.


Antti Eronen
Hankeasiantuntija
antti.eronen(at)hel.fi
puh. 040 480 9428

08.11.2018

Jos yritysten ja julkisen sektorin yhteistyö palvelujen kehittämisessä saadaan kasvuun, näkyy se pidemmällä tähtäimellä kasvuna myös yritysten liikevaihdossa.

LUE LISÄÄ »
07.11.2018

Helsingissä ja Tampereella tehtyjen pilottien lisäksi hankkeessa selvitettiin tekijöitä, jotka hidastavat avoimen datan hyödyntämistä liiketoiminnallisesti.

LUE LISÄÄ »
05.11.2018

Uusi 6Aika-hanke Virtual Writers’ Room kouluttaa nuoria käsikirjoittajia ryhmä- ja sarjakirjoittamisessa. Hankkeen aikana kehitetään Virtual Writers´ Room -menetelmää, jolla käsikirjoittajaryhmien perinteinen writers´ room -työskentely viedään virtuaaliseen tilaan.

LUE LISÄÄ »
30.10.2018

Uusi llmastoviisaat taloyhtiöt -hanke testaa ja kehittää ratkaisuja, joilla taloyhtiöt toimivat energiatehokkaammin ja vie taloyhtiöihin lisää tietoa energiansäästön toimenpiteistä.

LUE LISÄÄ »
10.10.2018

CircVol vauhdittaa kiertotalouden mukaista liiketoimintaa. Hankkeessa haetaan ratkaisuja tehdasteollisuuden jätteiden ja kaupunkien kaivannaistoiminnasta jäävien maamassojen uudelleenkäyttöä varten.

LUE LISÄÄ »
09.10.2018

HIPPA-hanke tukee yrityksiä uusien palveluasumisen tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. Yritykset saavat sparrausta myös tuotteiden kaupallistamisessa.

LUE LISÄÄ »
17.09.2018

Kuutoskaupungit tarttuvat yksissä tuumin osaamisen haasteisiin, joita digitalisaatio tuo työnhakijoille. Uusi Digipore-hanke kehittää työnhakijoiden osaamista osa-alueilla, jotka liittyvät yritysten tarpeisiin.

LUE LISÄÄ »
12.09.2018

Robotiikka tuo haasteita erityisesti pk-yrityksille logistiikan ja tuotannon aloilla. ROBOREEL-hanke lisää näiden yritysten osaamista ja liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi järjestämällä valmennuksia robotiikasta.

LUE LISÄÄ »
27.08.2018

Hippa-hankkeen tuotoksilla halutaan auttaa tukea tarvitsevia kaupunkilaisia jatkamaan kotona asumista. Palvelujen kehittäminen tapahtuu yhteiskehittämisen keinoin.

LUE LISÄÄ »
24.08.2018

Hankkeessa pilotoidaan viimeisen kilometrin (last mile) kevyitä jakeluratkaisuja. Tämä on linjassa kaupunkien ilmastostrategioiden kanssa, joissa halutaan karsia autoliikenteen määrää keskusta-alueilla.

LUE LISÄÄ »
Jaa artikkeli