Helsinki

Yhteistyöllä parempiin tuloksiin

Helsingin keskeisenä tavoitteena 6Aika-strategiassa on luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tätä kautta asukkaille uusia työmahdollisuuksia.

Avoin data -painopisteen toteutusta kärkihankkeessa vetää tietokeskus. Tarkoituksena on edesauttaa datojen avaamista ja hyödyntämistä erityisesti liiketoiminnan näkökulmasta. Avoimissa innovaatioalustoissa tavoitteena on vahvistaa Helsingin valmiuksia toimia kehitysalustana uusille ratkaisuille yhteistyössä yritysten ja muiden kumppanien kanssa. Helsingin osalta avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeessa jatketaan mm. Kalasataman kehittämistä älykkäänä kaupunginosana. Avoimessa osallisuudessa ja asiakkuudessa Helsinki on aktiivisesti mukana kuutoskaupunkien yhteisessä kärkihankkeessa.

Helsingin kannalta strategian toteutuksessa oleellista on tiivis yhteistyö ja yhdessä oppiminen kuutoskaupunkien kesken. Lisäksi tarvitaan aitoa vuoropuhelua ja yhdessä tekemistä kaupunkikonsernin sisällä.

Lue lisää Helsingin 6Aika-toiminnasta kaupungin sivuilta.


Antti Eronen
Hankeasiantuntija
antti.eronen(at)hel.fi
puh. 040 480 9428

08.01.2019

Konsultaatioihin voi ilmoittautua paikallisen projektipäällikön kautta. Metropolia julkaisi myös koulutusmateriaalia yrityksille.

LUE LISÄÄ »
17.12.2018

Hankkeessa mukana olleet yritykset oppivat ymmärtämään kiertotalouden ja cleantechin liiketoimintamahdollisuuksia omassa toimintakentässään.

LUE LISÄÄ »
11.12.2018

Tavoitteena on tuottaa uutta liiketoimintaa yrityksille ja edistää kasvuhakuisten yritysten kiinnittymistä niiden tarpeita tukeviin verkostoihin ja innovaatioekosysteemeihin.

LUE LISÄÄ »
03.12.2018

Yli 40 oppimispelin lisäksi EduDigi kehitti innovaatioalustaa oppimispelialalle ja palvelumalleja yhteiskehittämistä varten.

LUE LISÄÄ »
08.11.2018

Jos yritysten ja julkisen sektorin yhteistyö palvelujen kehittämisessä saadaan kasvuun, näkyy se pidemmällä tähtäimellä kasvuna myös yritysten liikevaihdossa.

LUE LISÄÄ »
07.11.2018

Helsingissä ja Tampereella tehtyjen pilottien lisäksi hankkeessa selvitettiin tekijöitä, jotka hidastavat avoimen datan hyödyntämistä liiketoiminnallisesti.

LUE LISÄÄ »
05.11.2018

Uusi 6Aika-hanke Virtual Writers’ Room kouluttaa nuoria käsikirjoittajia ryhmä- ja sarjakirjoittamisessa. Hankkeen aikana kehitetään Virtual Writers´ Room -menetelmää, jolla käsikirjoittajaryhmien perinteinen writers´ room -työskentely viedään virtuaaliseen tilaan.

LUE LISÄÄ »
30.10.2018

Uusi llmastoviisaat taloyhtiöt -hanke testaa ja kehittää ratkaisuja, joilla taloyhtiöt toimivat energiatehokkaammin ja vie taloyhtiöihin lisää tietoa energiansäästön toimenpiteistä.

LUE LISÄÄ »
10.10.2018

CircVol vauhdittaa kiertotalouden mukaista liiketoimintaa. Hankkeessa haetaan ratkaisuja tehdasteollisuuden jätteiden ja kaupunkien kaivannaistoiminnasta jäävien maamassojen uudelleenkäyttöä varten.

LUE LISÄÄ »
09.10.2018

HIPPA-hanke tukee yrityksiä uusien palveluasumisen tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. Yritykset saavat sparrausta myös tuotteiden kaupallistamisessa.

LUE LISÄÄ »
Jaa artikkeli