Helsinki

Yhteistyöllä parempiin tuloksiin

Helsingin keskeisenä tavoitteena 6Aika-strategiassa on luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tätä kautta asukkaille uusia työmahdollisuuksia.

Avoin data -painopisteen toteutusta kärkihankkeessa vetää tietokeskus. Tarkoituksena on edesauttaa datojen avaamista ja hyödyntämistä erityisesti liiketoiminnan näkökulmasta. Avoimissa innovaatioalustoissa tavoitteena on vahvistaa Helsingin valmiuksia toimia kehitysalustana uusille ratkaisuille yhteistyössä yritysten ja muiden kumppanien kanssa. Helsingin osalta avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeessa jatketaan mm. Kalasataman kehittämistä älykkäänä kaupunginosana. Avoimessa osallisuudessa ja asiakkuudessa Helsinki on aktiivisesti mukana kuutoskaupunkien yhteisessä kärkihankkeessa.

Helsingin kannalta strategian toteutuksessa oleellista on tiivis yhteistyö ja yhdessä oppiminen kuutoskaupunkien kesken. Lisäksi tarvitaan aitoa vuoropuhelua ja yhdessä tekemistä kaupunkikonsernin sisällä.

Lue lisää Helsingin 6Aika-toiminnasta kaupungin sivuilta.


Antti Eronen
Hankeasiantuntija
antti.eronen(at)hel.fi
puh. 040 480 9428

17.09.2018

Kuutoskaupungit tarttuvat yksissä tuumin osaamisen haasteisiin, joita digitalisaatio tuo työnhakijoille. Uusi Digipore-hanke kehittää työnhakijoiden osaamista osa-alueilla, jotka liittyvät yritysten tarpeisiin.

LUE LISÄÄ »
12.09.2018

Robotiikka tuo haasteita erityisesti pk-yrityksille logistiikan ja tuotannon aloilla. ROBOREEL-hanke lisää näiden yritysten osaamista ja liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi järjestämällä valmennuksia robotiikasta.

LUE LISÄÄ »
27.08.2018

Hippa-hankkeen tuotoksilla halutaan auttaa tukea tarvitsevia kaupunkilaisia jatkamaan kotona asumista. Palvelujen kehittäminen tapahtuu yhteiskehittämisen keinoin.

LUE LISÄÄ »
24.08.2018

Hankkeessa pilotoidaan viimeisen kilometrin (last mile) kevyitä jakeluratkaisuja. Tämä on linjassa kaupunkien ilmastostrategioiden kanssa, joissa halutaan karsia autoliikenteen määrää keskusta-alueilla.

LUE LISÄÄ »
21.08.2018

Avoimet innovaatioalustat -kärkihanke on tuonut alustakehittämisen osaksi kaupunkien toimintaa. Hankkeessa oli mukana huikeat 800 yritystä. Haastattelussa hankepäällikkö Jari Jokisalo BusinessOulusta. Jukka Viitanen Resolute HQ:sta kertoo, mitä eväitä yritykset tarvitsevat päästäkseen alustatalouden junaan.

LUE LISÄÄ »
07.08.2018

SOHJOAssa testattiin ensimmäisenä maailmassa muun liikenteen seassa liikkuvia robottibusseja ja tuotiin globaalisti esille Suomea älykkään liikkumisen edelläkävijänä. Hanke poiki myös uusia verkostoja ja uutta yhteistyötä autonomisen liikkumisen saralla.

LUE LISÄÄ »
06.08.2018

EKAT-hankkeessa kehitetään uusiutuvaa, hiilineutraalia energialiiketoimintaa ja suunnitellaan alueita ja kaupunkikortteleita, jotka kytketään älykkääseen energiaverkkoon.

LUE LISÄÄ »
18.06.2018

6Aika-hankkeissa kehitetään älykästä liikkumista kaupungeissa. Haastattelussa robottibussihanke SOHJOAn projektipäällikkö Oscar Nissin Metropolia Ammattikorkeakoulusta, tutkimuspäällikkö Mirva Salokorpi ÄlyVESI-hankkeesta ja älylaiturikonseptin kehittäneen Remotec Oy:n toimitusjohtaja Satu Salmela.

LUE LISÄÄ »
14.06.2018

6Aika-strategiassa kehitetään pelialaa monin tavoin. Game Time -hanke valmentaa uusia osaajia pelialalle ja taklaa nuorten työllistymishaasteita. EduDigi-hankkeessa kehitetään puolestaan oppimispelejä koulujen ja yritysten yhteistyönä. Haastattelussa projektipäällikkö Marko Tiusanen Game Time -hankkeesta Oulun kaupungilta ja projektipäällikkö Leenu Juurola Heurekan EduDigi-osatoteutuksesta. Myös Pelifarmi-valmennettavat Oulusta ja nuoret yhteiskehittäjät Hämeenkylän koulusta kommentoivat.

LUE LISÄÄ »
04.06.2018

Kaupungit avautuvat uudelle yhteistyölle yritysten ja koko kaupunkiyhteisön kanssa. 6Aika-kärkihanke Avoin osallisuus ja asiakkuus petasi tätä kehitystä. Haastattelussa hankepäällikkö Outi Laikko Turusta. Projektisuunnittelija Outi Nokkonen Tampereelta kertoo yritysyhteistyön kehittämisestä.

LUE LISÄÄ »
Jaa artikkeli