Espoo

Espoo kasvaa kestävästi

Espoossa kaikki palvelujen kehittäminen kytketään Espoo-tarinan eli kaupungin strategian toteuttamiseen ja palvelujen tuottavuuden parantamiseen.

Erityisesti liikkuminen, oppiminen ja kestävä kehitys koetaan tärkeiksi teema-alueiksi, joiden kehittämiseen tarvitaan koko kaupunkiyhteisön panos ja osaaminen ja joiden kehittämiseen liittyy valtavasti liiketoimintamahdollisuuksia.

Espoo kasvaa ja kehittyy vauhdilla. Verkostomainen kaupunkirakenne luo hyvän pohjan kestävälle kasvulle. Kiinnostavia ympäristöjä kaupunkiyhteisön yhdessä tekemiselle ja uusille palveluille ovat erityisesti

  • Länsimetron kasvu- ja kehityskäytävä eteläisen Espoon alueella
  • kestävän kehityksen kaupunginosa Kera rantaradan varrella
  • maisemallisesti ainutlaatuinen Rantaraitti.

Espoo haluaa avata ja altistaa kaupungin palvelutuotantoa uusille ideoille, tulivat ne sitten palvelujen käyttäjiltä tai yrityksiltä. Espoon 6Aika-toiminnassa on päästy pisimmälle koulujen ja yritysten kiihdytetyn yhteiskehittämisen projektissa, jossa koulut ovat avanneet oviaan yrityksille palvelujen kokeilemista ja yhteiskehittämistä varten.

6Aika on vahvistanut Espoon kaupungilla käsitystä siitä, millaiseen toimintaan ulkopuolista rahoitusta kannattaa kohdentaa. Se on erityisen tärkeää silloin, kun painitaan uusien asioiden parissa ja tarvitaan kaupunkiorganisaation ulkopuolista osaamista.

Myös kehitystyön tavat ovat uudistuneet. Kokeilemalla ja pilotoimalla kehittäminen on espoolaisille jo hyvin luonteva tapa kehittää, sekä kaupungin sisällä että yhteistyössä yritysten kanssa. Asukkaiden ja muiden asiakkaiden tarpeita on tunnistettu uudella tavalla mm. tekoälyn avulla.

6Ajan tuloksia hyödynnetään laajasti eritasoisessa kehittämisessä ja uusissa hankkeissa. Tuloksia on koottu yhteisen Make with Espoo -konseptin alle. Se sisältää erilaisia avoimia työkaluja kehittäjille, mutta on myös kutsu kehittämään yhdessä Espoon kanssa.

Lisätietoja

Espoo-tarina
Make with Espoo
Espoon kaupungin kehityshankkeita

 


Johanna Lyytikäinen
Ohjelmapäällikkö
johanna.lyytikainen (at) espoo.fi
puh. 040 723 1833
www.espoo.fi

 

20.05.2019

Logistiikka- ja työmaakoneiden ja -kuljetusten päästöt ovat merkittävä osa kaupunkien liikennepäästöistä. Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hanke HNRY keskittyy yritysten ja raskaan liikenteen päästöjen vähentämiseen työmailla ja satama-alueilla.

LUE LISÄÄ »
30.04.2019

Espoossa asukkaat kehittävät palveluja yhdessä yritysten kanssa esimerkiksi kouluissa ja Palvelutorilla. 6Aika-strategian aikana City as a Service -ajattelu on vahvistunut kautta linjan.

LUE LISÄÄ »
29.04.2019

Työssäoppimisen malli yhdistää työkokeilun tai palkkatuella työskentelyn tutkinnon suorittamiseen.

LUE LISÄÄ »
09.04.2019

Tutustu liikkumisen kokeiluihin, jotka tehdään pääkaupunkiseudulla tänä kesänä.

LUE LISÄÄ »
26.03.2019

Hanke kannusti pk-yrityksiä kehittämään toimintaansa omistajanvaihdosta silmällä pitäen. Yrittäjät saivat tarvittaessa myös yksilöllistä neuvontaa. Hanke teki yhteistyötä yli 80 yrittäjyyttä edistävän organisaation kanssa.

LUE LISÄÄ »
28.01.2019

Perille asti -hanke etsii yrityksiltä uusia liikkumisen ratkaisuja kevään ja kesän kokeiluihin Espoon Rantaraitille ja saaristoon, Vantaan matkailukohteisiin ja Aviapoliksen alueelle sekä asukkaiden liikkumiseen Helsingin Jätkäsaaressa.

LUE LISÄÄ »
08.01.2019

Konsultaatioihin voi ilmoittautua paikallisen projektipäällikön kautta. Metropolia julkaisi myös koulutusmateriaalia yrityksille.

LUE LISÄÄ »
21.12.2018

Perille asti -hankkeen Espoon toteutus hakee yrityksiltä ratkaisuja esimerkiksi digipalveluista, joilla edesautetaan Rantaraitin ja saariston saavutettavuutta sekä hotelleihin ja matkailukohteisiin löytämistä metroasemilta. Tarjouksia voi jättää 1.2. asti.

LUE LISÄÄ »
11.12.2018

Tavoitteena on tuottaa uutta liiketoimintaa yrityksille ja edistää kasvuhakuisten yritysten kiinnittymistä niiden tarpeita tukeviin verkostoihin ja innovaatioekosysteemeihin.

LUE LISÄÄ »
19.11.2018

Älykäs kaupunkivesiliikenne pohjusti autonomisen matkustajalautan käyttöönottoa lähitulevaisuudessa. Hankkeessa selvitettiin lautan toteuttamisen ja operoinnin kannalta oleellisia kysymyksiä ja tehtiin käytännön kokeiluja.

LUE LISÄÄ »
05.11.2018

Uusi 6Aika-hanke Virtual Writers’ Room kouluttaa nuoria käsikirjoittajia ryhmä- ja sarjakirjoittamisessa. Hankkeen aikana kehitetään Virtual Writers´ Room -menetelmää, jolla käsikirjoittajaryhmien perinteinen writers´ room -työskentely viedään virtuaaliseen tilaan.

LUE LISÄÄ »
17.09.2018

Kuutoskaupungit tarttuvat yksissä tuumin osaamisen haasteisiin, joita digitalisaatio tuo työnhakijoille. Uusi Digipore-hanke kehittää työnhakijoiden osaamista osa-alueilla, jotka liittyvät yritysten tarpeisiin.

LUE LISÄÄ »
12.09.2018

Robotiikka tuo haasteita erityisesti pk-yrityksille logistiikan ja tuotannon aloilla. ROBOREEL-hanke lisää näiden yritysten osaamista ja liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi järjestämällä valmennuksia robotiikasta.

LUE LISÄÄ »
21.08.2018

Avoimet innovaatioalustat -kärkihanke on tuonut alustakehittämisen osaksi kaupunkien toimintaa. Hankkeessa oli mukana huikeat 800 yritystä. Haastattelussa hankepäällikkö Jari Jokisalo BusinessOulusta. Jukka Viitanen Resolute HQ:sta kertoo, mitä eväitä yritykset tarvitsevat päästäkseen alustatalouden junaan.

LUE LISÄÄ »
07.08.2018

SOHJOAssa testattiin ensimmäisenä maailmassa muun liikenteen seassa liikkuvia robottibusseja ja tuotiin globaalisti esille Suomea älykkään liikkumisen edelläkävijänä. Hanke poiki myös uusia verkostoja ja uutta yhteistyötä autonomisen liikkumisen saralla.

LUE LISÄÄ »
06.08.2018

EKAT-hankkeessa kehitetään uusiutuvaa, hiilineutraalia energialiiketoimintaa ja suunnitellaan alueita ja kaupunkikortteleita, jotka kytketään älykkääseen energiaverkkoon.

LUE LISÄÄ »
29.06.2018

Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana -hankkeessa testattiin, miten 3D-kaupunkimalleja voi hyödyntää uusien sovellusten kehitystyössä. Hankkeessa pilotoitiin esimerkiksi Oulu 2040 VR-pilottia ja Espoon Finnoon alueen hybridivisualisointia. Samalla kehitettiin kaupunkimallien koko tuotantoketjua.

LUE LISÄÄ »
18.06.2018

6Aika-hankkeissa kehitetään älykästä liikkumista kaupungeissa. Haastattelussa robottibussihanke SOHJOAn projektipäällikkö Oscar Nissin Metropolia Ammattikorkeakoulusta, tutkimuspäällikkö Mirva Salokorpi ÄlyVESI-hankkeesta ja älylaiturikonseptin kehittäneen Remotec Oy:n toimitusjohtaja Satu Salmela.

LUE LISÄÄ »
14.06.2018

6Aika-strategiassa kehitetään pelialaa monin tavoin. Game Time -hanke valmentaa uusia osaajia pelialalle ja taklaa nuorten työllistymishaasteita. EduDigi-hankkeessa kehitetään puolestaan oppimispelejä koulujen ja yritysten yhteistyönä. Haastattelussa projektipäällikkö Marko Tiusanen Game Time -hankkeesta Oulun kaupungilta ja projektipäällikkö Leenu Juurola Heurekan EduDigi-osatoteutuksesta. Myös Pelifarmi-valmennettavat Oulusta ja nuoret yhteiskehittäjät Hämeenkylän koulusta kommentoivat.

LUE LISÄÄ »
04.06.2018

Kaupungit avautuvat uudelle yhteistyölle yritysten ja koko kaupunkiyhteisön kanssa. 6Aika-kärkihanke Avoin osallisuus ja asiakkuus petasi tätä kehitystä. Haastattelussa hankepäällikkö Outi Laikko Turusta. Projektisuunnittelija Outi Nokkonen Tampereelta kertoo yritysyhteistyön kehittämisestä.

LUE LISÄÄ »
Jaa artikkeli