Espoo

Espoo kasvaa kestävästi

Espoossa kaikki palvelujen kehittäminen kytketään Espoo-tarinan eli kaupungin strategian toteuttamiseen ja palvelujen tuottavuuden parantamiseen. Erityisesti liikkuminen, oppiminen ja kestävä kehitys koetaan tärkeiksi teema-alueiksi, joiden kehittämiseen tarvitaan koko kaupunkiyhteisön panos ja osaaminen ja joiden kehittämiseen liittyy valtavasti liiketoimintamahdollisuuksia.

Espoo kasvaa ja kehittyy vauhdilla. Verkostomainen kaupunkirakenne luo hyvän pohjan kasvulle kestävällä tavalla. Kiinnostavia ympäristöjä kaupunkiyhteisön yhdessä tekemiselle ja uusille palveluille ovat erityisesti länsimetron kasvu- ja kehityskäytävä eteläisen Espoon alueella, kestävän kehityksen kaupunginosa Kera rantaradan varrella ja maisemallisesti ainutlaatuinen Rantaraitti.

Espoo haluaa avata ja altistaa kaupungin palvelutuotantoa uusille ideoille, tulivat ne sitten palvelujen käyttäjiltä tai yrityksiltä. Espoon 6Aika-toiminnassa on päästy pisimmälle koulujen ja yritysten kiihdytetyn yhteiskehittämisen projektissa, jossa koulut ovat avanneet oviaan yrityksille palvelujen kokeilemista ja yhteiskehittämistä varten.

Yrityksillä, oppilaitoksilla ja tutkimusorganisaatioilla on paljon osaamista, jota tarvitaan muuttuvien yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa. Kaupungilla on valtavasti tietoa asukkaiden tarpeista ja potentiaalisia ympäristöjä, joita yritykset voivat hyödyntää kehitystyössään. Yhdessä tekemiseen liittyy paljon hallinnollisia ja juridisia seikkoja selvitettäväksi. 6Aika pyrkii ratkaisemaan, mitä asioita on huomioitava, jotta eri alojen ja sektorien osaaminen saadaan valjastettua ja kohdennettua tehokkaasti kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla.

 


Johanna Lyytikäinen
Ohjelmapäällikkö
johanna.lyytikainen (at) espoo.fi
puh. 040 723 1833
www.espoo.fi

 

28.01.2019

Perille asti -hanke etsii yrityksiltä uusia liikkumisen ratkaisuja kevään ja kesän kokeiluihin Espoon Rantaraitille ja saaristoon, Vantaan matkailukohteisiin ja Aviapoliksen alueelle sekä asukkaiden liikkumiseen Helsingin Jätkäsaaressa.

LUE LISÄÄ »
08.01.2019

Konsultaatioihin voi ilmoittautua paikallisen projektipäällikön kautta. Metropolia julkaisi myös koulutusmateriaalia yrityksille.

LUE LISÄÄ »
21.12.2018

Perille asti -hankkeen Espoon toteutus hakee yrityksiltä ratkaisuja esimerkiksi digipalveluista, joilla edesautetaan Rantaraitin ja saariston saavutettavuutta sekä hotelleihin ja matkailukohteisiin löytämistä metroasemilta. Tarjouksia voi jättää 1.2. asti.

LUE LISÄÄ »
11.12.2018

Tavoitteena on tuottaa uutta liiketoimintaa yrityksille ja edistää kasvuhakuisten yritysten kiinnittymistä niiden tarpeita tukeviin verkostoihin ja innovaatioekosysteemeihin.

LUE LISÄÄ »
19.11.2018

Älykäs kaupunkivesiliikenne pohjusti autonomisen matkustajalautan käyttöönottoa lähitulevaisuudessa. Hankkeessa selvitettiin lautan toteuttamisen ja operoinnin kannalta oleellisia kysymyksiä ja tehtiin käytännön kokeiluja.

LUE LISÄÄ »
05.11.2018

Uusi 6Aika-hanke Virtual Writers’ Room kouluttaa nuoria käsikirjoittajia ryhmä- ja sarjakirjoittamisessa. Hankkeen aikana kehitetään Virtual Writers´ Room -menetelmää, jolla käsikirjoittajaryhmien perinteinen writers´ room -työskentely viedään virtuaaliseen tilaan.

LUE LISÄÄ »
17.09.2018

Kuutoskaupungit tarttuvat yksissä tuumin osaamisen haasteisiin, joita digitalisaatio tuo työnhakijoille. Uusi Digipore-hanke kehittää työnhakijoiden osaamista osa-alueilla, jotka liittyvät yritysten tarpeisiin.

LUE LISÄÄ »
12.09.2018

Robotiikka tuo haasteita erityisesti pk-yrityksille logistiikan ja tuotannon aloilla. ROBOREEL-hanke lisää näiden yritysten osaamista ja liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi järjestämällä valmennuksia robotiikasta.

LUE LISÄÄ »
21.08.2018

Avoimet innovaatioalustat -kärkihanke on tuonut alustakehittämisen osaksi kaupunkien toimintaa. Hankkeessa oli mukana huikeat 800 yritystä. Haastattelussa hankepäällikkö Jari Jokisalo BusinessOulusta. Jukka Viitanen Resolute HQ:sta kertoo, mitä eväitä yritykset tarvitsevat päästäkseen alustatalouden junaan.

LUE LISÄÄ »
07.08.2018

SOHJOAssa testattiin ensimmäisenä maailmassa muun liikenteen seassa liikkuvia robottibusseja ja tuotiin globaalisti esille Suomea älykkään liikkumisen edelläkävijänä. Hanke poiki myös uusia verkostoja ja uutta yhteistyötä autonomisen liikkumisen saralla.

LUE LISÄÄ »
06.08.2018

EKAT-hankkeessa kehitetään uusiutuvaa, hiilineutraalia energialiiketoimintaa ja suunnitellaan alueita ja kaupunkikortteleita, jotka kytketään älykkääseen energiaverkkoon.

LUE LISÄÄ »
29.06.2018

Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana -hankkeessa testattiin, miten 3D-kaupunkimalleja voi hyödyntää uusien sovellusten kehitystyössä. Hankkeessa pilotoitiin esimerkiksi Oulu 2040 VR-pilottia ja Espoon Finnoon alueen hybridivisualisointia. Samalla kehitettiin kaupunkimallien koko tuotantoketjua.

LUE LISÄÄ »
18.06.2018

6Aika-hankkeissa kehitetään älykästä liikkumista kaupungeissa. Haastattelussa robottibussihanke SOHJOAn projektipäällikkö Oscar Nissin Metropolia Ammattikorkeakoulusta, tutkimuspäällikkö Mirva Salokorpi ÄlyVESI-hankkeesta ja älylaiturikonseptin kehittäneen Remotec Oy:n toimitusjohtaja Satu Salmela.

LUE LISÄÄ »
14.06.2018

6Aika-strategiassa kehitetään pelialaa monin tavoin. Game Time -hanke valmentaa uusia osaajia pelialalle ja taklaa nuorten työllistymishaasteita. EduDigi-hankkeessa kehitetään puolestaan oppimispelejä koulujen ja yritysten yhteistyönä. Haastattelussa projektipäällikkö Marko Tiusanen Game Time -hankkeesta Oulun kaupungilta ja projektipäällikkö Leenu Juurola Heurekan EduDigi-osatoteutuksesta. Myös Pelifarmi-valmennettavat Oulusta ja nuoret yhteiskehittäjät Hämeenkylän koulusta kommentoivat.

LUE LISÄÄ »
04.06.2018

Kaupungit avautuvat uudelle yhteistyölle yritysten ja koko kaupunkiyhteisön kanssa. 6Aika-kärkihanke Avoin osallisuus ja asiakkuus petasi tätä kehitystä. Haastattelussa hankepäällikkö Outi Laikko Turusta. Projektisuunnittelija Outi Nokkonen Tampereelta kertoo yritysyhteistyön kehittämisestä.

LUE LISÄÄ »
04.05.2018

Palvelurobotiikan avoimet innovaatioalustat -hankkeessa tehtiin useita kokeiluja palvelurobotiikalla. Lisäksi selvitettiin hoitohenkilökunnalta sairaalassa, minkälaisiin töihin robotiikka sopii. Hoitajien mukaan robotiikasta on apua töissä, joihin liittyy materiaalien siirtoa tai aputöitä.

LUE LISÄÄ »
25.04.2018

Yrityksiltä haetaan nyt älykkäitä ratkaisuja siihen, miten ihmisiä houkutellaan liikkumaan Nuuksioon muullakin kuin omalla autolla, miten alueen sisäinen liikenne järjestetään, miten pysäköidään sekä miten palveluista ja mahdollisuuksista viestitään reaaliaikaisesti.

LUE LISÄÄ »
24.04.2018

Koulut ja yritykset ovat kehittäneet yhdessä uusia palveluja Espoossa. Uusi toimintamalli on buustannut merkittävästi opetusalan startupien toimintaa. Haastattelussa Katja Hagman ja Minna Kukkonen 6Aika/Espoon kaupunki, Antti Korhonen/xEdu, Maria Muuri/3DBear sekä Heini Kaistinen ja oppilaat Saunalahden koulun 6B:ltä.

LUE LISÄÄ »
16.04.2018

Kärkihanke käynnisti toimintakulttuurin muutoksen kuutoskaupungeissa. Kaupungit ovat siirtymässä kohden palveluekosysteemiajattelua, jonka myötä ne avautuvat uudenlaisiksi kehittämisalustoiksi yrityksille ja muille toimijoille.

LUE LISÄÄ »
08.03.2018

Datan ja rajapintojen avaaminen on vakiintunut osaksi kaupunkien normaalia toimintaa. Ne voidaan sisällyttää vieläkin kokonaisvaltaisemmin osaksi kaupunkien strategioita. Haastattelussa Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeen hankepäällikkö Matti Saastamoinen ja Espoon kaupungin ict-johtaja Matti Franck.

LUE LISÄÄ »
Jaa artikkeli