Siirry sisältöön

Kaupungit kehittävät hiilineutraaleja yritysalueita

Kaupungit ovat sitoutuneet merkittävään hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja hiilineutraaliuteen seuraavien 10-15 vuoden aikana. Logistiikka- ja työmaakoneiden ja -kuljetusten päästöt ovat merkittävä osa kaupunkien liikennepäästöistä. Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hanke HNRY keskittyy yritysten ja raskaan liikenteen päästöjen vähentämiseen työmailla ja satama-alueilla.

HNRY-hanke tukee yrityksiä hiilineutraaliussuunnitelmien laadinnassa. Se tuo yhteen kaupunkeja ja tutkimuslaitoksia, joilla on yhteinen intressi hiilineutraalien yritysalueiden luomiseen. Vähähiilisyydessä edistyneitä yrityksiä kiritetään kohti hiilineutraaliutta, ja muita yrityksiä valmennetaan toimien käynnistämisessä.

Hanketta koordinoi Helsingin kaupunki, mukana ovat Espoon kaupunki, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Turku Science Park, Turun kaupunki, Turun yliopisto / Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Vantaan kaupunki.

Katso kaupunkikohtaiset toimenpiteet täältä

HNRY-hanke ajoittuu 1.5.2019-28.2.2021 väliselle ajalle ja sen budjetti on 1 170 776 euroa.

Lisätietoja:

Jari Viinanen
ympäristötarkastaja, ilmastonmuutosasiat
Helsingin kaupunki
puh. 050 342 6023, jari.viinanen(at)hel.fi