Kaupungin geotieto sekä pilottialueen maa- ja kallioperämallit

Cover for article 'Kaupungin geotieto sekä pilottialueen maa- ja kallioperämallit'

Rakentamisen mallipohjaisen suunnittelun yhteydessä syntyy tietoa ja malleja maa- ja kallioperästä. Selvityksessä kuvataan prosessin eri vaiheissa syntyvää tietoaineistoa ja malleja Tampereen seudun ja pilottialueen pohjalta sekä annetaan ehdotus geotietovarastosta tietojen kokoamiseksi ja tallentamiseksi.

Selvityksen (2017) ovat tehneet Ossi Ikävalko, Marit Wennerstöm, Hilkka Kallio, Maarit Saresma, Mirva Laine, Jori Lehtikangas, Rodrigo Coloma ja Marko Toropainen.

Kaupungin geotieto sekä pilottialueen maa- ja kallioperämallit