Kauppatorin mobiiliopastuspilotin yhteiskehittäminen Kehittäjäraadin ja loppukäyttäjien osallistaminen

Cover for article 'Kauppatorin mobiiliopastuspilotin yhteiskehittäminen Kehittäjäraadin ja loppukäyttäjien osallistaminen'

Kaupunkiympäristöissä lisääntyneen digitaalisen opastuksen avulla ohjataan ihmisvirtoja oikeaan suuntaan ja tarjotaan räätälöityä tietoa alueen palveluista. Opastamisen ekosysteemi -hankkeessa Helsingin, Turun ja Tampereen tavoitteena on saada kaupunkeihin uutta yritystoimintaa sekä lisätä nykyisten yritysten kannattavuutta erityisesti digitaalisen opastamisen kehittämisellä. Kauppatorin alue on Helsingin pilottikohde hankkeessa.

Kauppatorin-mobiiliopastuspilotin-yhteiskehittämisen-raportti