6Aika-työkalupakki

Varsinais‐Suomen alueen kallioainekset kiertotaloudessa

Tämä selvitys käsittää kiviaineskartoituksia kolmelle eri toimintavaiheessa olevalle alueelle…

Lue lisää

Helsinki: Kiertotalous kaupunki­suunnittelussa

Tämän selvityksen tarkoituksena on selvittää mitä kiertotaloudella talousjärjestelmänä tarkoitetaan…

Lue lisää

Kiviaineshuollon tukialueet Varsinais-Suomessa

Selvityksen tarkoituksena on löytää paikkatietotarkastelun avulla alueita, jotka ovat…

Lue lisää

Kaivettujen maa-ainesten tutkimusmenetelmiä: Case Turun täyttömaiden lyijypitoisuus

Tässä raportissa kerrotaan esimerkkejä maaperänäytteiden kemiallisista ja mineralogisista tutkimusmenetelmistä…

Lue lisää

Vantaa-menu käsikirja kehittäjille

Käsikirja kerrotaan, miten Vantaalle on luotu yhteistyössä yritysten ja…

Lue lisää

Kasvun ekosysteemit – kaupungit kasvuyritysten tukena

Julkaisu perehdyttää sinut kaupunkien vaikutusmahdollisuuksiin innovaatiotoiminnan ja kasvualojen elinvoimaisuuden…

Lue lisää