6Aika-työkalupakki

Opas: Blue Industry Park – Resurssiviisas ja hiilineutraali yritysalue

Hiilineutraalin ja resurssiviisaan yritysalueen toteutumisessa tulee huomioida alueen suunnittelun…

Lue lisää

Muovinkierrätys yritysalueella

”Muovinkierrätys yritysalueella” on konsepti, mikä tarkastelee yritysalueen resurssiviisautta ja…

Lue lisää

Päästöttömät työmaat Turussa

Kaupunkien ilmastotavoitteet edellyttävät ripeitä päästövähennyksiä myös rakennustyömaiden ja kunnossapidon…

Lue lisää

Työmaan hiilijalanjäljen laskenta

Hiilijalanjäljellä (carbon footprint) kuvataan jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun…

Lue lisää

Päästöttömät työmaat – Kestävien hankintojen green deal -sopimus

Julkisen sektorin toteuttamilla ja hankkimilla työmailla eri tyyppisiä päästöjä…

Lue lisää

Lukutorin pilottiurakan hankinta

Lukutorin pilottityömaan urakkakilpailutus Espoossa toteutettiin uudistetuin hankinnan ympäristökriteerein; tavoitteena…

Lue lisää

Helsingin päästöttömän infratyömaan pilotti: Kulosaaren puistotie pyöräilykaduksi

Rakennustyömaat aiheuttavat sekä merkittäviä hiilidioksidipäästöjä että haitallisia paikallispäästöjä. Kulosaaren…

Lue lisää

Päästöttömät työmaat green deal – työmaakonsepti

Päästöttömän työmaan konsepti on yleiskuvaus periaatteista ja toimintatavoista, joilla…

Lue lisää