6Aika-työkalupakki

MARA-asetuksen ja soveltamisohjeen kehittämistarpeita

Tässä selvityksessä kerättiin tietoa viranomaisille toimitetuista rekisteröinti-ilmoituksista, niiden sisällöstä…

Lue lisää

Happamat sulfaattimaat kiertotalous­hankkeissa: Case Välimaa ja Matalahti

CircVol-hankkeessa tutkittiin Oulun Välimaan kiertotalousalueen maaperän ja Naantalin Matalahden…

Lue lisää

Varsinais‐Suomen alueen kallioainekset kiertotaloudessa

Tämä selvitys käsittää kiviaineskartoituksia kolmelle eri toimintavaiheessa olevalle alueelle…

Lue lisää

Helsinki: Kiertotalous kaupunki­suunnittelussa

Tämän selvityksen tarkoituksena on selvittää mitä kiertotaloudella talousjärjestelmänä tarkoitetaan…

Lue lisää

Kiviaineshuollon tukialueet Varsinais-Suomessa

Selvityksen tarkoituksena on löytää paikkatietotarkastelun avulla alueita, jotka ovat…

Lue lisää