Julkaisut ja selvitykset

Päästöttömät työmaat Turussa

Kaupunkien ilmastotavoitteet edellyttävät ripeitä päästövähennyksiä myös rakennustyömaiden ja kunnossapidon…

Lue lisää

Työmaan hiilijalanjäljen laskenta

Hiilijalanjäljellä (carbon footprint) kuvataan jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun…

Lue lisää

Päästöttömät työmaat – Kestävien hankintojen green deal -sopimus

Julkisen sektorin toteuttamilla ja hankkimilla työmailla eri tyyppisiä päästöjä…

Lue lisää

Lukutorin pilottiurakan hankinta

Lukutorin pilottityömaan urakkakilpailutus Espoossa toteutettiin uudistetuin hankinnan ympäristökriteerein; tavoitteena…

Lue lisää

Helsingin päästöttömän infratyömaan pilotti: Kulosaaren puistotie pyöräilykaduksi

Rakennustyömaat aiheuttavat sekä merkittäviä hiilidioksidipäästöjä että haitallisia paikallispäästöjä. Kulosaaren…

Lue lisää

ROBOREEL koulutus- ja konsultointimateriaali

Tämän julkaisun tavoitteena on tiivistää ROBOREEL – robotiikasta resilienssiä…

Lue lisää