Julkaisut ja selvitykset

Digipoint-toimintamallin kuvaus

Digipoint-toimintamalli perustuu tiimiin, jossa olet työ- ja oppisopimussuhteessa Turun…

Lue lisää

Selvitys Digipoint-mallin kustannushyödyistä

Selvityksen haastatteluaineiston analyysin perusteella todetaan, että hankkeeseen osallistuneiden tiimiläisten…

Lue lisää

Digipoint-toimintamallin sosiaalinen vaikuttavuus Turussa

Julkaisussa tarkastellaan Digipore 6Aika-hankkeen sosiaalista vaikuttavuutta Turussa. Vaikuttavuuden arvioinnilla…

Lue lisää

Osaamisen näyttöä pilotoimassa

IT-alalta aiempaa osaamista opinnoista ja/ tai työelämästä hankkineille haluttiin…

Lue lisää

Millainen kiertotalouskeskus olet?

Tämä työkalu auttaa kiertotalouskeskuksia asemoimaan itsensä moninaiseen kiertotalouskenttään. Työkalu…

Lue lisää

Tampereen materiaalivirtaselvitys, maamassat

Ensimmäinen materiaalivirtaselvitys Tampereella liittyi Kolmenkulman, Tarastenjärven ja Hiedanrannan maamassojen…

Lue lisää

Millaisia palveluja yritykset haluaisivat kiertotalouden vierailukeskukseen?

Eri kiertotalouden toimijoita yhdistävä vierailukeskus nähtiin myös loogisena paikkana…

Lue lisää