Julkaisut ja selvitykset

Rakentamisen elinkaariohjauksen ja hiilijalanjäljen laskeminen kaupungeissa

Helsinki, Tampere ja Turku toteuttivat eri tyyppisissä kohteissa elinkaarilaskennan…

Lue lisää

Toimintamalli kiertotalouden symbioosien vahvistamiseksi Helsingissä

Ramboll laati suosituksen Helsingin kaupungin toimintamalliksi kierto- ja biokiertotalouden…

Lue lisää

MARA-asetuksen ja soveltamisohjeen kehittämistarpeita

Tässä selvityksessä kerättiin tietoa viranomaisille toimitetuista rekisteröinti-ilmoituksista, niiden sisällöstä…

Lue lisää

Happamat sulfaattimaat kiertotalous­hankkeissa: Case Välimaa ja Matalahti

CircVol-hankkeessa tutkittiin Oulun Välimaan kiertotalousalueen maaperän ja Naantalin Matalahden…

Lue lisää

Varsinais‐Suomen alueen kallioainekset kiertotaloudessa

Tämä selvitys käsittää kiviaineskartoituksia kolmelle eri toimintavaiheessa olevalle alueelle…

Lue lisää

Helsinki: Kiertotalous kaupunki­suunnittelussa

Tämän selvityksen tarkoituksena on selvittää mitä kiertotaloudella talousjärjestelmänä tarkoitetaan…

Lue lisää