Siirry sisältöön

Kasvunhakuisten yritysten kansainvälistymisen polku

Tällä hetkellä kasvuhakuisten yritysten kansainvälistymisen polut ovat hajanaisia. Kaupunkien välisen yhteistyön ja verkostojen avulla voidaan kuitenkin nostaa kansainvälistymisen vaikuttavuutta.

Tässä raportissa tarkastellaan kansainvälistymisen polkuja ja haasteita, yhteistyön merkitystä ja mahdollisuuksia sekä kaupunkien roolia tässä kokonaisuudessa.

Taustamateriaalina on käytetty asiantuntija- ja yrityshaastatteluita (yht. 10 kpl) sekä työpajan havaintoja. Raportin kommentit on poimittu eri haastatteluista.

Raportti on tuotettu osana Kasvun ekosysteemit -hanketta.

Kasvunhakuisten yritysten kansainvälistymisen polku (pdf)