Siirry sisältöön

Kasvuekosysteemin tiedolla johtaminen – käytäntöjä ja toimintamalleja

Tämä opas käsittelee kasvuekosysteemin tiedolla johtamista. Julkaisun tavoitteena on kuvata ekosysteemiä tiedolla johtamisen kohteena ja antaa vinkkejä siihen, miten erilaista tietoa voidaan hyödyntää ekosysteemin toiminnan kehittämisessä.

Ekosysteemin tiedolla johtaminen käydään läpi nelivaiheisena prosessina: ensimmäisessä vaiheessa aloitetaan tiedolla johtaminen selvittämällä ekosysteemin kokonaiskuva. Toisessa vaiheessa valitaan ekosysteemin toimintaa kuvaavat KPI-indikaattorit yhdessä sidosryhmien kanssa. Kolmannessa vaiheessa toteutetaan dataan perustuva tilannekuva ekosysteemin kehityksestä. Neljännessä vaiheessa rakennetaan monitorointityökalu ekosysteemin jatkuvaa monitorointia varten. Prosessia havainnollistetaan esimerkeillä.

Kasvuekosysteemin tiedolla johtaminen – käytäntöjä ja toimintamalleja (pdf)