Siirry sisältöön

Kaivettujen maa-ainesten tutkimusmenetelmiä: Case Turun täyttömaiden lyijypitoisuus

Geologian tutkimuskeskus (GTK) teki vuonna 2019 Turussa maaperän taustapitoisuuskartoituksen. Kartoituksessa selvisi, että tavanomaista suuremmat lyijypitoisuudet ovat yleisiä Turun täyttömaissa. Turun maaperä ja erityisesti täyttömaiden lyijy on valittu tämän CircVol-hankkeen tutkimuksen esimerkiksi.

Tässä raportissa kerrotaan esimerkkejä maaperänäytteiden kemiallisista ja mineralogisista tutkimusmenetelmistä lyijyn alkuperän ja mahdollisen haitallisuuden tunnistamiseksi.

Kaivettujen maa-ainesten tutkimusmenetelmiä: Case Turun täyttömaiden lyijypitoisuus 

Kartoituksen ovat tehneet Timo Tarvainen, Marja Lehtonen ja Jaana Jarva.